Zortrax S.A. zaprezentował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r. Niestety firma po raz kolejny notuje spadek przychodów, tym razem o -40% w ujęciu rok-do-roku oraz generuje stratę na poziomie -3,8 mln PLN. Ta ostatnia pozycja ma wciąż jednak w dużej mierze charakter księgowy, gdyż dotyczą one w większości amortyzację dodatniej wartości firmy, która jest efektem rozliczenia transakcji połączenia z firmą Corelens w 2021 r., co pozwoliło jej wejść na giełdę NewConnect. Niemniej jednak sukcesywny spadek przychodów może martwić, tym bardziej że coraz bardziej zmniejsza się różnica w przychodach ze sprzedaży drukarek 3D i materiałów eksploatacyjnych.

W trzecim kwartale 2023 r. Zortrax wygenerował przychód w wysokości 3,2 mln PLN wobec 5,4 mln PLN w analogicznym okresie rok temu. Narastająco od początku roku firma wygenerowała 11,3 mln PLN przychodu wobec 32,6 mln PLN przychodu w ciągu dziewięciu miesięcy 2022 r. Spadek w wysokości -65% tłumaczy zeszłoroczną realizacją kontraktu na sprzedaż drukarek 3D na rynek edukacyjny w ramach programu Laboratoria Przyszłości, który wartościowo stanowił ponad 31% sprzedaży za ten okres. Brak podobnego kontraktu w bieżącym okresie wpłynął na znaczne pogorszenie płynności finansowej. Zortrax twierdzi, że analizuje możliwości dostaw drukarek 3D w ramach programów edukacyjnych w innych państwach europejskich.

Na sprzedaży drukarek 3D i pokrewnych urządzeń, Zortrax wygenerował przychód w wysokości 2 mln PLN, a na sprzedaży materiałów eksploatacyjnych 1,1 mln. Tym samym przychody ze sprzedaży materiałów stanowią już 1/3 całkowitych przychodów spółki.

Bardzo trudną informacją w raporcie stanowi stan posiadanej gotówki – na koniec września 2023 r. Zortrax posiadał zaledwie 44 tysiące PLN… Rozwiązaniem tego poważnego problemu mają być:

  • wprowadzenie do spółki potencjalnych inwestorów, z którymi Zortrax spotyka się w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych
  • firma intensywnie pracuje nad odzyskaniem wierzytelności, które wynikają z zawartych umów
    pożyczek zawartych przez poprzednika prawnego tj. spółkę Zortrax SA (czyli spółkę sprzed połączenia się z Corelens); łączna wartość wierzytelności z tytułu umów pożyczek wynosi 6,8 mln PLN; Zortrax przewłaszczył udziały nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków mieszkalnych i gospodarczych, i 25 października 2023 r. zawarł przedwstępną umowę jej sprzedaży, co może pozwolić na odzyskanie płynności finansowej.

Z ważnych wydarzeń nie finansowych, Zortrax chwali się nawiązaniem stałej współpracy z brytyjskim AM Centre of Excellence (AM-CoE) – producentem ceramicznych żywic światłoutwardzalnych, które są
przeznaczone do prototypowania i druku 3D w przemyśle lotniczym, elektronicznym, chemicznym
i motoryzacyjnym. Zortrax stworzył dedykowane oprogramowanie i przygotował kompletne rozwiązanie dopasowane do potrzeb firm produkujących części ceramiczne w oparciu o drukarkę 3D Inkspire 2, która jest równocześnie dystrybuowana przez AM-CoE.

Źródło: www.newconnect.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like