Zortrax SA – jedna z dwóch polskich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych NewConnect, opublikował wyniki finansowe za II kwartał 2023 r. Pod względem wygenerowanych przychodów firma osiągnęła jeden z najniższych rezultatów w ciągu ostatnich lat, raportując 3,5 mln PLN – o -6 mln PLN mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W całym pierwszym półroczu bieżącego roku Zortrax wygenerował przychód w wysokości 8,1 mln PLN wobec 27,2 mln PLN w pierwszym półroczu 2022 r. Strata kwartalna wyniosła -3,78 mln PLN, a skumulowana półroczna -7,49 mln PLN.

Firma tłumaczy -70% spadek przychodów rok-do-roku faktem zeszłorocznej sprzedaży dużej liczby drukarek 3D do szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości, co stanowiło aż 36% całego rocznego koszyka zamówień. W tym roku Laboratoria Przyszłości już się nie powtórzyły i Zortrax (oraz druga polska spółka giełdowa – Sygnis SA), musi borykać się z urzeczywistnieniem wyników sprzedażowych w oczach akcjonariuszy. Firma twierdzi jednak, że „analizuje możliwości dostaw drukarek 3D w ramach programów edukacyjnych w innych państwach europejskich”.

Niestety niski poziom przychodów przekłada się na niski poziom płynności finansowej. Na koniec półrocza, Zortrax raportował nieco ponad 200 tysięcy PLN na rachunkach bankowych, co przy tej skali działalności istotnie ogranicza działalność operacyjną. W raporcie, firma stwierdza, że „słabsza płynność finansowa powoduje spowolnienie procesów produkcyjnych, a tym samym wydłużenie okresu oczekiwania na urządzenia. W efekcie następuje spadek zamówień składanych przez resellerów”. Zortrax oczekuje, że ta sytuacja zacznie poprawiać się od września br.

Tak naprawdę jedyną w miarę pozytywną wiadomością jest to, że osiągnięta strata nie jest aż tak wysoka jak jest to raportowane. W rachunku zysków i strat za dwa kwartały 2023 istotną pozycję – 2,8 mln PLN, stanowią koszty księgowe, wynikające z amortyzacji dodatniej wartości firmy, która jest efektem rozliczenia transakcji połączenia się Zortrax z Corelens w czerwcu 2021 roku.

Źródło: www.newconnect.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like