Przygoda Xerox z drukiem 3D właśnie się zakończyła. Jedna z największych firm w branży drukarek i kopiarek na świecie, ogłosiła sprzedaż swojej spółki zależnej – Elem Additive Solutions, produkującej drukarki 3D do metalu, firmie ADDiTEC. Tym samym Xerox podążył w ślady swojej konkurencji – Canon, który na podobny krok zdecydował się już na przełomie 2018 i 2019 r.

Xerox oficjalnie ogłosił zamiar wejścia w branżę druku 3D jesienią 2018 r. To ziściło się w niespełna cztery miesiące później, gdy firma przejęła Vader Systems – startup, który stworzył opatentowaną technologię druku 3D ciekłym metalem, polegającą na ogrzewaniu i wyrzucaniu kropli z głowicy za pomocą pola elektromagnetycznego. W lutym 2021 Xerox zaprezentował swoją autorską wersję drukarki 3D o nazwie ElemX, jak również wdrożenie jej pierwszego egzemplarza do szkoły podyplomowej Amerykańskiej Marynarki Wojennej (NPS). I w sumie to tyle… W przeciwieństwie do HP, Mimaki czy Ricoh, które sukcesywnie umacniają swoją pozycję na rynku technologii addytywnych, Xerox niczym więcej się nie pochwalił. Najprawdopodobniej dlatego, że nie bardzo miał czym…?

W październiku zeszłego roku działalność operacyjna Elem Additive Solutions – spółki celowej utworzonej przez Xerox na fundamentach Vader Systems, została drastycznie ograniczona. Xerox skupiał się wyłącznie na na wspieraniu zainstalowanych już drukarek 3D ElemX, wstrzymał za to wszelkie prace rozwojowe i sprzedaż nowych maszyn. Zwolnił również większość zespołu Elem Additive. I choć nigdzie nie zostało to ogłoszone – Xerox zaczął rozglądać się za kimś, kto byłby skłonny go od tego wszystkiego uwolnić.

Tym kimś okazała się być firma ADDiTEC, która produkuje i dostarcza drukarki 3D działające w technologii Directed Energy Deposition (DED), czyli druku 3D z metali w formie drutów lub prętów. ADDiTEC przejmie pozostały przy życiu zespół Elem Additive i rozpocznie na nowo produkcję i sprzedaż drukarek 3D ElemX. Będzie też wspierał obecnych klientów – US Navy, US Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory, Siemens, Vertex Manufacturing i Rochester Institute of Technology. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

Sam Xerox – podobnie jak kilka lat temu Canon, postanowił skupić się na rozwoju swoich naturalnych produktów i usług w obszarze poligrafii, rozwiązań informatycznych i cyfrowych. Oprócz sprzedaży spółki z sektora druku 3D, firma pozbyła się także spółki badawczo-rozwojowej PARC do SRI International oraz Kanadyjskiego Centrum Badawczego Xerox do Myant Capital Partners.

Źródło: www.news.xerox.com
Zdjęcie: www.additec3d.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News