Zarząd Zortrax S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji w ramach oferty publicznej do 8000 obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 8.000.000 PLN. Oferta jest kierowana do inwestorów kwalifikowanych. Oferowane przez Zortrax obligacje nie będą zabezpieczone i nie trafią do obrotu na Catalyst.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli spółce uda się zebrać przynajmniej 1,5 mln PLN. Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone. Cel emisji obligacji nie został określony. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 6 czerwca 2023 r.

Emisja zostanie skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów, a jej zamknięcie przewidziano na 6 grudnia 2021 r. Dzień później spółka musi spłacić starsze papiery o wartości 3,17 mln zł. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Spółka nie będzie się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: www.inwestycje.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like