Już za trzy tygodnie w Krakowie, w Auli ASP w Krakowie na Placu Matejki 13, odbędzie się konferencja poświęcona wykorzystywaniu technologii druku 3D w medycynie „Printed Health: wstęp do druku 3D w medycynie„. Organizatorem wydarzenia jest Printed Health, a udział w nim zapowiedzieli m.in. przedstawicieli kilku polskich uczelni wyższych, Technoparku Łódź oraz firmy Solveere, 3D Phoenix i Materials Care.

O ile na świecie druk 3D i technologie przyrostowe w kontekście wykorzystania ich w chirurgii, implantologii czy stomatologi i protetyce stały się już czymś powszechnym, o tyle w Polsce wciąż jest to temat relatywnie świeży, do którego podchodzi się z dystansem. Printed Health to inicjatywa dwójki młodych magistrów farmacji z Krakowa, którzy postanowili integrować środowisko zainteresowane wykorzystaniem druku 3D w medycynie i wprowadzaniu tak powstałych innowacji na rynek.

Na bazie tej misji, Printed Health zamierza rozpocząć szereg inicjatyw o charakterze naukowo-edukacyjnym, aby krzewić wiedzę i informacje na ten temat. „Planujemy organizację spotkań, konferencji i targów a docelowo stworzenie centrum, gdzie pomysłodawcy będą mogli wspólnie pracować i wymieniać się doświadczeniami” – mówi mgr farm. Justyna Skowyra, współtwórca PH.

Na start Printed Health udało się pozyskać do swojego projektu całkiem ciekawe nazwiska, jak chociażby: profesora dr hab. Grzegorza Budzika z Politechniki Rzeszowskiej, dr Przemysława Siemińskiego z Politechniki Warszawskiej, dr Łukasza Krakowczyka z Centrum Onkologii w Gliwicach, dr inż. Michała Woźniaka z Politechniki Warszawskiej, wiceprezesa Materials Care, Macieja Patrzałka, prezesa Solveere, czy Michalinę Urbaniak z Technoparku Łódź, zajmującą się na co dzień projektowaniem i drukowaniem implantów medycznych w łódzkim BioNanoParku.

Naszym celem jest umożliwienie ludziom z różnych środowisk spotkanie się, dyskusję i stworzenie wspólnych projektów. Ze względu na swoją specyfikę, zagadnienia medyczne wymagają specjalistycznej wiedzy o organizmie ludzkim i wielu procesach medycznych.” – wyjaśnia mgr farm. Effiom Uman-Ntuk, drugi pomysłodawca PH – „Łącząc ekspertów od zdrowia ze specjalistami od druku przestrzennego, projektowania oraz przedsiębiorcami jesteśmy w stanie umożliwić tworzenie projektów mogących znaleźć zastosowanie na rynku. Wierzymy, że dzięki takim interdyscyplinarnym zespołom nowe wynalazki mogą opuścić laboratoria i pracownie i zagościć w domach pacjentów ich potrzebujących”.

Wstęp na konferencję jest płatny i kosztuje:

 • Bilet normalny (pula #1) – 100,00 PLN
 • Bilet normalny (pula #2) – 125,00 PLN
 • Bilet studencki – 50,00 PLN
 • Bilet w dniu konferencji – 150,00 PLN.

Szczegółowy program wydarzenia:

Sesja 1.
WSTĘP DO DRUKU 3D

 • Metody druku 3D” – dr Przemysław Siemiński (Politechnika Warszawska)
 • Wady i zalety precyzyjnych metod druku 3D” – prof. dr hab. Grzegorz Budzik (Politechnika Rzeszowska)
 • Potencjał technologii przyrostowych w zastosowaniach medycznych na przykładzie LPD i Polyjet” – Wojciech Przeworczyk i Marcin Benbenkowski,  Zortrax Store / 3D Phoenix

Sesja 2.
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE cz. I

CHIRURGIA:

 • Zastosowanie druku 3D w rozległych zabiegach regionu głowy i szyi” – dr. Łukasz Krakowczyk (Centrum Onkologii w Gliwicach)
 • Wykorzystanie modeli trójwymiarowych w planowaniu skomplikowanych zabiegów stomatologicznych” – lek. dent Karol Dominiak
 • Praktyczne wykorzystanie zindywidualizowanych implantów medycznych na przykładach – rekonstrukcja żuchwy, oczodołu i kości czaszki” – Michalina Urbaniak, Łódzki Park Naukowo-Technologiczny.

STOMATOLOGIA:

 • Praktyczne zastosowania druku 3D w stomatologii” – Maciej Patrzałek, Solveere
 • Implanty i korony stomatologiczne wytwarzane przy użyciu druku 3D” – wykładowca przedstawiony wkrótce.

Sesja 3.
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE cz. II

ORTOPEDIA I IMPLANTY KOŚCI:

 • Wytwarzanie litych i porowatych implantów tytanowych metodą SLM” – mgr inż. Bartłomiej Wysocki (Politechnika Warszawska, firma Materials Care)
 • Modelowanie implantów dopasowanych do potrzeb pacjenta z wykorzystaniem danych z mikrotomografii” – mgr inż. Karol Szlązak (Politechnika Warszawska, Materials Care)
 • Polimerowy/ceramiczny kompozyt do regeneracji ubytków kości u zwierząt” – dr inż. Michał Woźniak (Politechnika Warszawska, wice prezes Materials Care)
 • Spersonalizowane gorsety ortopedyczne” – mgr Zuzanna Łąpieś (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
 • Protezy dłoni dziecka wykonane z wykorzystaniem komercyjnych drukarek 3D” – Fundacja Splotu Ramiennego, Projekt Pomocna Dłoń 3D.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja znajduje się na stronie konferencje.printedhealth.com. CD3D jest oficjalnym patronem medialnym wydarzenia.

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News