Prezydent USA Joe Biden ogłosił uruchomienie rządowego programu – AM Forward, którego celem jest stymulowanie rozwoju branży druku 3D w kraju. W jego ramach rząd USA i największe międzynarodowe korporacje będą na różne sposoby wspierać inicjatywy związane z drukiem 3D rozwijane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Program jest wspierany przez Applied Science & Technology Research Organization (ASTRO) – organizację non-profit oraz firmami: GE Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon i Siemens Energy. Po stronie publicznej administracja Bidena wybrała szereg programów federalnych, które mogą zostać wykorzystane do wspierania przyjęcia druku 3D przez producentów z sektora MŚP.

AM Forward opiera się na trzech kluczowych celach administracyjnych:

  • bardziej odporne i innowacyjne łańcuchy dostaw dzięki inwestycjom w małe i średnie przedsiębiorstwa
  • wsparcie dla tzw. rozwijających się branż przyszłości, poprzez przezwyciężanie wyzwań związanych z koordynacją działań i podejmowania decyzji, które ograniczają przyjmowanie nowych technologii
  • wymyślanie i realizacja większej liczby projektów w USA, poprzez inwestycje w regionalne ekosystemy produkcyjne.

Każdy z tych celów jest również wspierany przez rozporządzenie Bipartisan Innovation Act (BIA), poprzez które ustanowiono biuro łańcucha dostaw w Departamencie Handlu, wspierające technologie addytywne i inwestuje w regionalne centra technologiczne.

Za pośrednictwem AM Forward każda z firm, która przystąpiła do programu, złożyła jasne, publiczne zobowiązanie do zakupu części wytwarzanych addytywnie od mniejszych dostawców z USA. Przeszkoli pracowników ich dostawców w zakresie nowych technologii, zapewni szczegółową pomoc techniczną, aby wesprzeć swoich dostawców w przyjmowaniu nowych rozwiązań i będzie się angażować w opracowywanie wspólnych standardów i certyfikację wytwarzanych w ten sposób produktów.

AM Forward jest całkowicie dobrowolnym porozumieniem otwartym dla każdego OEM do udziału, pod warunkiem, że jest on skłonny do publicznego zobowiązania się do wspierania swoich dostawców z obszaru druku 3D. Każda z firm uczestniczących w programie zadeklarowała również:

GE Aviation zwróci się do małych i średnich dostawców, aby ubiegali się o pozyskanie 50% zapytań ofertowych generowane przez firmę na produkty wytwarzane w technologii druku 3D. Równocześnie będzie dążyć do tego, aby 30% całkowitego zewnętrznego pozyskiwania części wytwarzanych addytywnie pochodziło od firm amerykańskich.

Raytheon będzie dążyć do zaangażowania producentów z sektora MŚP w ponad 50% zapytań ofertowych dotyczących produktów wytwarzanych przy użyciu technologii addytywnych. Firma będzie również dążyć do uproszczenia i przyspieszenia procesu zakupu części wykonywanych w technologii druku 3D.

Siemens Energy będzie dążyć do zakupu 20-40% wszystkich zewnętrznych części i usług wykonywanych przy użyciu drukarek 3D od dostawców i partnerów z USA. Dodatkowo zaangażuje 10-20 małych i średnich przedsiębiorstw z USA, aby pomóc poprawić ich możliwości w tym obszarze. Potem przeszkoli ich w zakresie najlepszych praktyk w zakresie kontroli i przetwarzania końcowego.

Lockheed Martin będzie współpracować ze swoimi dostawcami z sektora MŚP w celu prowadzenia badań w celu poprawy wydajności technik wytwarzania przyrostowego, w szczególności skoncentrowanych na wykorzystaniu druku 3D jako alternatywy dla odlewów i odkuwek. Będzie dalej uczestniczyć w programach uniwersyteckich i technicznych w celu dodatkowego rozwoju siły roboczej, w tym wspieraniu zajęć i praktyk.

Honeywell zwróci się do amerykańskich dostawców MŚP, aby konkurowali o pakiety ofertowe wysyłane na produkty, maszyny, oprzyrządowanie produkcyjne i/lub rozwój procesu produkcyjnego z wykorzystaniem technologii addytywnych lub powiązanych. Będzie również oferować pomoc techniczną w zakresie projektowania części, generowania danych, obsługi maszyn, przetwarzania końcowego, kontroli części/zarządzania jakością swoim dostawcom z sektora MŚP.

Aby wesprzeć program AM Forward, administracja Bidena zidentyfikowała szereg programów federalnych, z których mogą skorzystać amerykańscy producenci MŚP, aby wesprzeć wprowadzanie technologii druku 3D i zwiększali swoją konkurencyjność. Działania administracji skupiają się na pomocy w przezwyciężaniu wspólnych wyzwań, które spowolniły wdrażanie technologii druku 3D, szczególnie wśród mniejszych podmiotów.

Źródło: www.3dprint.com & www.3dprintingmedia.network
Zdjęcie: www.pixabay.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News