Desktop Metal otrzymało zawiadomienie z Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE) wskazujące, że spółka nie przestrzega standardów dotyczących dalszego notowania na giełdzie. Powodem zawiadomienia jest fakt, że średnia cena zamknięcia akcji firmy wyniosła mniej niż 1,00 dolar w ciągu kolejnych 30 dni handlowych, a kurs akcji spółki Desktop Metal jest obecnie wyceniany na poziomie 0,65 dolara (stan na dzień 29 listopada 2023 r.).

Zawiadomienie nie powoduje natychmiastowego wycofania akcji Desktop Metal z giełdy, ale oznacza że spółka ma sześć miesięcy (licząc od 22 listopada br.) na poprawę kursu. Firma powiadomiła NYSE o swoim zamiarze naprawienia zbyt niskich cen akcji i przywrócenia zgodności z obowiązującymi na niej standardami, ale zamierza także rozważyć „dostępne alternatywy”, które obejmują między innymi tzw. odwrotny podział akcji.

Mechanizm ten polega na tym, że cena akcji na giełdzie zostaje podniesiona o ustalony współczynnik, lecz ich całkowita liczba zostaje obniżona o ten sam współczynnik. W ten sposób cena akcji zostaje podniesiona bez zmiany kapitału zakładowego i wartość udziałów pozostaje niezmienna. Zgodnie z przepisami NYSE, Desktop Metal musi naprawić zbyt niski kurs akcji, tak aby cena przekroczyła poziom 1,00 dolara za akcję oraz cena ta musi utrzymać się powyżej tego poziomu przez co najmniej kolejnych 30 dni handlowych.

Desktop Metal jest kolejną firmą z branży druku 3D, która otrzymała tego typu zawiadomienie z amerykańskich giełd papierów wartościowych. Wcześniej w podobnej sytuacji znalazł się holendersko-amerykański Shapeways i niedawno Markforged.

Źródło: www.desktopmetal.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News