Kolejny trudny kwartał w wykonaniu Desktop Metal. Z jednej strony, firma w trzecim kwartale 2022 r. osiągnęła przychód w wysokości 47,1 mln dolarów, co stanowi wzrost o +85,4% w porównaniu do 25,4 mln dolarów wygenerowanych przed rokiem, lecz z drugiej zanotowała spadek o -18,4% w ujęciu kwartalnym kwartału kwartału. Strata netto GAAP wyniosła -60,8 mln dolarów, a strata netto bez standardów GAAP w -33,1 mln dolarów. Nowy dyrektor finansowy Desktop Metal – Jason Cole, wyjaśnił że firma nie spełniła oczekiwań dotyczących przychodów z powodu „klientów opóźniających zakupy” w „niepewnym otoczeniu makroekonomicznym”. Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje krótkoterminowe jakie posiada firma wynoszą obecnie 217,3 mln dolarów, co przy stratach operacyjnych sięgających kilkudziesięciu milionów dolarów na kwartał, nie pozostawia jej już dużo czasu na utrzymywanie tego samego kursu…

Przychody Desktop Metal wzrosły w obu głównych działach w III kwartale 2022 r. W dziale Produkty firma wygenerowała +42,9 mln dolarów, co stanowi wzrost o +79,5% w porównaniu do roku ubiegłego, podczas gdy jej dział Usług wzrósł aż o +173,3 %, przy czym obie te liczby obejmują dochód z przejęć innych firm.

Z drugiej strony, koszty sprzedaży również wzrosły o +120,5% w tym samym okresie i wyniosły 47,4 mln dolarów na koniec kwartału. CEO firmy – Ric Fulop powiedział, że „podjął szybkie działania, aby poprawić ten kurs i zmniejszyć strukturę wydatków”, co skutkuje rocznymi oszczędnościami kosztów w wysokości 40 milionów dolarów, ale stało się jasne, że musi „zintensyfikować wysiłki na rzecz redukcji wydatków”.

Dyrektor generalny Desktop Metal dodał również, że „zmniejszenie struktury kosztów poprawia ścieżkę do rentowności”, czyli drogę, którą zamierza przebyć do końca 2023 roku. Mając na uwadze ten cel, Desktop Metal zwolnił 12% swoich pracowników na początku tego roku i wciąż kontynuuje zwolnienia, ale chociaż Fulop powiedział, że „wyprzedza plan”, jeśli chodzi o osiągnięcie tych oszczędności w zakresie efektywności, przyznał również, że jego firma mogła szybciej zidentyfikować problem.

W świetle opóźnień w zamówieniach, jakie napotkano pod koniec III kwartału, Desktop Metal obniżył swoje prognozy na rok 2022 z około 260 mln dolarów do 200-210 mln dolarów, przy prognozowanych przychodach w IV kwartale na poziomie 51-62 mln dolarów. Stanowiłoby to +78-87% wzrostu rok-do-roku .

Jednak pomimo wyzwań związanych z niepewnością makroekonomiczną, Fulop był zadowolony z wyników firmy, dotyczących potencjału wzrostu branży druku 3D. Jak przewiduje, cały sektor przemysłowego druku 3D może nadal stać się warty ponad 100 miliardów dolarów ze względu na nadchodzące odbicie na rynku, a także oszczędności kosztów odblokowane przez cyfryzację części i swobodę projektowania w druku 3D.

Źródło: www.desktopmetal.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like