Druk 3D zmienia jakość leczenia ludzi i zwierząt przez dostarczenie nowego rodzaju instrumentarium medycznego i implantów.  MaterialsCare, jedna z najnowocześniejszych polskich firm zajmujących sie drukiem 3D z metali i polimerów, dzięki swoim produktom wspomaga rozwój polskiej branży medycznej.

Wśród oferowanych przez firmę rozwiązań znaleźć można spersonalizowane szablony, wykorzystywane w szpitalach do leczenie chorych onkologicznych podczas operacji resekcji kości z nowotworem. Szablony przedoperacyjne są dostosowane do wymiarów anatomicznych danego pacjenta. Powstają na bazie badań obrazowych dostarczonych przez specjalistę.

W przypadku nowotworu żuchwy i uzupełnienia ubytku tkanką kostną ze strzałki, szablony mają dwa cele. W pierwszej kolejności szablon używany jest do dokładnego przecięcia kości w wybranych miejscach i pod odpowiednimi kątami. Następnie kolejny szablon, powstały przez wirtualne wstawienie fragmentu strzałki w ubytek kostny, umożliwi wycięcie części kości podudzia do rekonstrukcji i jak najlepsze dopasowanie przeszczepu do ubytku w żuchwie.  Przeszczepy kostne zostaną przymocowane do żuchwy z pomocą tytanowych płytek.

Operacje resekcji kości bez wykorzystania takich spersonalizowanych szablonów są znacznie trudniejsze, a niekiedy wręcz byłyby niemożliwe do wykonania. Wysoki stopień skomplikowania resekcji guza i przygotowania przeszczepu znacznie wydłużają czas operacji. Dzięki szablonom cały proces odbywa się szybciej, operacja trwa krócej, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta, a komfort życia pacjenta po usunięciu guza jest większy.

Implanty wytwarzane przez MaterialsCare są obecnie wykorzystywane głównie w weterynarii – gdzie weterynarze na prośbę właścicieli uzupełniają ubytki powstałe w wyniku urazu lub nowotworu kości. Ponieważ metoda ta jest nowa, konieczne jest jej sprawdzenie przez wykonanie badań klinicznych, nim będzie mogła być wykorzystywana do leczenia ludzi. W Polsce implanty powstałe z wykorzystaniem druku 3D mogą być wszczepiane ludziom tylko po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej.

Przygotowanie modelu implantu zaczyna się od zobrazowania rozmiarów i kształtu ubytku za pomocą TK bądź MRI. Uszkodzony fragment zostaje wyodrębniony, by na jego podstawie stworzyć trójwymiarowy model implantu, który ubytek ma uzupełniać.

Dzięki wykorzystaniu technologii przyrostowych możliwe jest tworzenie implantów z materiałów metalicznych – wówczas pozostaną one w ciele pacjenta przez całe jego życie – oraz z biodegradowalnych tworzyw sztucznych podlegających rozpuszczeniu w organizmie z upływem czasu. We współpracy z Politechniką Warszawską trwają prace nad innymi materiałami, takimi jak nowe stopy metali o unikalnych właściwościach, czy hydrożele, które mogą służyć do rekonstrukcji narządów takich jak trzustka.

Źródło: polskiprzemysl.com.pl

Klaudia Misztal
Studentka kierunku lekarskiego. Od kilku lat pośrednio związana z branżą FDM. Wbrew pozorom, pisze nie tylko o druku 3D w medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like