Ostatnimi czasy sporo piszemy o pełzającej recesji gospodarczej, która sprawia że największe firmy na świecie redukują istotnie zatrudnienie i przechodzą gruntowne restrukturyzacje. Ta sytuacja nie omija sektora druku 3D, gdzie również dochodzi do znaczących zwolnień pracowników, a w skrajnych przypadkach nawet ogłoszenie bankructwa. HP – jeden z największych graczy na rynku elektroniki użytkowej i przemysłowej, który od kilku lat wiedzie prym także w sektorze technologii przyrostowych, ogłosił zmniejszenie zatrudnienie o 8-12% co przekłada się na 4000-6000 osób, które do 2025 r. mogą stracić pracę. Paradoksalnie, do zwolnień dojdzie głównie w sektorach stanowiących do tej pory o sile firmy, tymczasem druk 3D jest tym obszarem, gdzie firma generuje wzrosty przychodów.

Informacja o zwolnieniach pojawiła się po ogłoszeniu wyników finansowych za IV kwartał roku – w przypadku HP zakończony 31 października 2022 r. Koncern zanotował spadek przychodów o -11,2%, osiągając przychód na poziomie 14,8 mld dolarów. Istotny spadek został odnotowany szczególnie w ostatnich miesiącach, co miało kluczowy wpływ na wynik końcowy. Spadły również zyski – marża operacyjna HP spadła w IV kwartale z 7,4% do 5,2%, a w całym roku z 8,4% do 7,4%.

Słaby wynik finansowy to „zasługa” spadku sprzedaży notebooków (-26% rok-do-roku w ujęciu ilościowym). W segmencie biznesowym wyniósł on -6%, ale na rynku konsumenckim wynik jest dużo gorszy -25% rok-do-roku. Segment druku zakończył IV kwartał ze spadkiem -7%, z kolei w segmencie materiałów eksploatacyjnych spadek wyniósł -10%.

Równocześnie HP odnotowało dużą dynamikę w asortymencie określanym jako „portfolio wzrostu”: gaming, urządzenia peryferyjne, usługi i rozwiązania dla pracowników, subskrypcje konsumenckie, grafikę przemysłową oraz druk 3D. Sprzedaż w całym tym portfolio wzrosła do 11 mld dolarów, – o ok. +1 mld dolarów więcej niż zakładano. Portfolio wzrostu stanowi już 17% obrotu całej firmy.

Chociaż technologia MultiJet Fusion stanowi tylko i wyłącznie jedną ze składowych całego segmentu, widać już że postawienie na rozwój tego sektora okazuje się dla HP opłacalna (bardziej niż w przypadku Xeroxa, który wygasza tą linię technologiczną).

Źródło: www.crn.pl

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like