Fiasko rozmów na temat fuzji 3D Systems ze Stratasys zaczyna zbierać pierwsze żniwo. Michael Turner – dotychczasowy dyrektor finansowy 3D Systems, ogłosił rezygnację z dniem 15 października 2023 r. aby objąć nowe stanowisko w innej firmie. Andrew Johnson – wiceprezes wykonawczy 3D Systems, pełniący również funkcje dyrektora ds. rozwoju korporacyjnego i dyrektora ds. prawnych, został mianowany tymczasowym dyrektorem finansowym.

Turner był związany z 3D Systems przez nieco ponad rok i był bezpośrednio zaangażowany w rozmowy dotyczące połączenia się firmy ze Stratasys. 13 września Stratasys oficjalnie ogłosił zerwanie dalszych rozmów na ten temat, równocześnie punktując liczne – jego zdaniem, słabości 3D Systems i przedstawionej oferty fuzji. Mimo nacisków ze strony kluczowych udziałowców i niezależnych doradców – pozostaje niezachwiany w swojej decyzji aby połączyć się z Desktop Metal. 3D Systems oficjalnie wciąż liczy na to, że podczas głosowania akcjonariuszy Stratasys do jakiego ma dojść w najbliższy czwartek, projekt przejęcia Desktop Metal zostanie odrzucony, jednakże decyzja Michaela Turnera o odejściu może świadczyć, że przynajmniej on sam nie bardzo w to wierzy…

Andrew Johnson pełni funkcję wiceprezesa 3D Systems, jak również funkcje dyrektora ds. rozwoju korporacyjnego i dyrektora prawnego firmy. Dołączył do 3D Systems w lipcu 2006 r. i piastował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w działach korporacyjnych i prawnych, a nawet pełnił funkcję tymczasowego dyrektora generalnego od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. Przejmując kolejne obowiązki – tym razem tymczasowego dyrektora handlowego, można powiedzieć, że w gruncie rzeczy jest swoistym „strażakiem” w strukturach korporacyjnych firmy…

„Chcę podziękować Michaelowi (Turnerowi) za jego poświęcenie i przywództwo podczas realizacji planu transformacji finansów i poprawy wyników operacyjnych podczas jego służby dla firmy” – powiedział dr Jeffrey Graves, prezes i dyrektor generalny 3D Systems. „Życzę Michaelowi dalszych sukcesów w korzystaniu z bardzo ekscytującej szansy, którą podejmuje jako kolejny rozdział swojej kariery. Cieszę się, że Andy (Johnson) obejmie stanowisko tymczasowego dyrektora finansowego. Przez ostatnie trzy lata pracowałem ramię w ramię z Andym i spodziewam się, że to przejście przebiegnie bezproblemowo, ponieważ będziemy w dalszym ciągu realizować nasze cele finansowe i rozpoczynać poszukiwania stałego następcy. Andy jest doświadczonym dyrektorem z ponad 17-letnim doświadczeniem na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym na stanowisku kierowniczym ds. rozwoju korporacyjnego i prawa”.

Źródło: www.3dsystems.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like