Aby w pełni wykorzystać potencjał proszkowych technologii przyrostowych – SLS i MJF, niezbędny jest skuteczny post-processing wydrukowanych części. Technology Applied – największa polska firma świadcząca usługi druku 3D, używa w realizacji zleceń zautomatyzowane rozwiązania do post-processingu firmy DyeMansion, które odgrywają kluczową rolę w całym procesie produkcyjnym.

Post-processing, czyli obróbka powierzchniowa wydruków 3D jest decydującym etapem, który wpływa na jakość, wytrzymałość i estetykę finalnego produktu. W przypadku technologii SLS i MJF, gdzie powierzchnie często charakteryzują się pewną chropowatością i porowatością, odpowiednie wykończenie jest niezbędne do osiągnięcia optymalnych właściwości użytkowych i estetycznych. DyeMansion oferuje zaawansowane rozwiązania post-processingu, które automatyzują i ulepszają proces wykończenia wydruków. Technologie te obejmują wygładzanie powierzchni, barwienie i utwardzanie UV, co pozwala na osiągnięcie jednolitego, trwałego i estetycznie atrakcyjnego wykończenia.

Zautomatyzowany post-processing zapewnia jednolitość i powtarzalność wykończenia, co jest kluczowe w produkcji prototypów i serii małoseryjnych. Dzięki temu, każda część ma identyczny wygląd i właściwości, co jest niezwykle ważne dla zachowania spójności serii. Dzięki procesom takim jak wygładzanie i barwienie, wydruki SLS i MJF uzyskują lepszą estetykę i funkcjonalność co nie tylko zwiększa atrakcyjność wizualną produktów, ale również wpływa na ich właściwości użytkowe, jak odporność na ścieranie czy trwałość barwy.

Automatyzacja procesów post-processingu znacząco skraca czas potrzebny na obróbkę wydruków, co jest kluczowe w szybkim prototypowaniu i produkcji małoseryjnej. Dzięki temu Technology Applied jest w stanie szybciej reagować na potrzeby klientów i skrócić czas dostawy. Rozwiązanie to jest również bardziej ekologiczne, ponieważ minimalizuje zużycie materiałów i energii, co wpisuje się w coraz większe zapotrzebowanie na zrównoważoną produkcję.

Źródło: www.3dprintingcenter.net

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like