EcoRobotoMatic next level – to inicjatywa młodzieży z Polski i Ukrainy, będąca kontynuacją współpracy sięgającej 2019r. i realizowanej w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja GeDaT (Generator Działań Twórczych) we współpracy z Volyn Regional Business Incubator z Łucka na Ukrainie. Centrum Druku 3D było jednym z partnerów merytorycznych tegorocznego projektu.

Uczestnicy projektu przyjechali do Świebodzina w woj. lubuskim, by wspólnie zająć się konstruowaniem robotów i maszyn do recyklingu plastiku. Celem był rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy młodych miłośników ekorobotyki. Zajęcia prowadziła młodzież, od czasu do czasu posiłkując się wiedzą liderów – przedstawicieli organizacji uczestniczących.

W projekcie brały udział trzy grupy:

  • 1 lider i 10 uczestników z Łodzi (główna siedziba GeDaT)
  • 1 lider i 10 uczestników ze Świebodzina (II oddział GeDaT)
  • 2 liderów i 20 uczestników z Łucka (Ukraina, VRBI).

Działania opierały się o ideę edukacji pozaformalnej. Młodzież rozwijała swoje umiejętności i poszerzała wiedzę poprzez różne aktywności związane z bezpośrednim doświadczaniem, poprzez udział w praktycznych działaniach, testach i symulacjach. Zajęcia teoretyczne ograniczono do wymaganego minimum, a całą uwagę skupili na działaniach praktycznych, pracy indywidualnej i pracy w grupach. Eksperci i liderzy grup stanowili jedynie wsparcie merytoryczne, starali się ukierunkowywać młodzież i podsuwać różne rozwiązania. Kształt i forma zajęć w decydującej mierze zależała od samych uczestników.

Młodzi pasjonaci robotyki prowadzili zajęcia praktyczne, wykłady, prezentacje i symulacje. W planie uwzględniono realizację różnych zajęć sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych mających na celu budowanie grupy, promującymi różnorodność kultur, zwyczajów i stylów życia, propagujące tolerancję oraz poszanowanie praw człowieka.

Centrum Druku 3D także miało swój udział w sukcesie projektu. Specjalnie dla nich 5 października 2021 r. przeprowadzono warsztaty dotyczące pracy ze skanerami 3D i drukarkami 3D, wyjaśniając problematyczne kwestie związane ze specyfiką ich obsługi i oprogramowaniem. Wspólnie z Fundacją GeDaT postanowiono zrobić niespodziankę młodym konstruktorom i odwiedzić ich na okres dwóch dni (6-7.10.2021). Przeprowadzono szkolenie z zakresu budowy i serwisu amatorskich drukarek 3D, a efektem tego było wręczenie stosownych dyplomów.

Projekt zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, a uczestnicy otrzymali certyfikaty Youthpass – potwierdzenie nabytych przez nich umiejętności i wiedzy. W efekcie młodzież zwiększyła swoje szanse na rozwój osobisty i naukowy. Będzie im łatwiej dostać się na wybrany przez nich kierunek studiów, a w przyszłości, zdobyć lepszą pracę i poprawić swój status społeczny i finansowy. Projekt rozwinął także umiejętności miękkie uczestników, otwierając ich na innych ludzi i działania. Pobudził do aktywności i odważnego działania w kierunkach realizacji własnych celów i potrzeb.

Dzięki zajęciom z ekologii uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i świadomość wpływu technologii na środowisko naturalne i cały otaczający nas świat. Chcą dążyć do tworzenia takich rozwiązań, które będą zarówno wydajne, praktyczne i potrzebne dla społeczeństwa, jak również bezpieczne.

Ekologiczne rozwiązania dla luksusowych wnętrz

COLORISED to dostawca ekskluzywnych produktów i rozwiązań dla wykończenia wnętrz. W ofercie znajdują się ekologiczne, naturalne oraz ręcznie wytwarzane produkty, które łączą zrównoważony rozwój z wysoką jakością. Wszystkie oferowane produkty są oparte o drewno, tkaniny oraz biotworzywa – biodegradowalne lub kompostowalne.

Poznaj nasze produkty: ECO Lampy, tkaniny napinane, luksusowe meble, ekskluzywne lustra oraz ręcznie produkowane drzwi i schody.

Centrum Druku 3D
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in Druk 3D