W zeszłym roku wiele emocji towarzyszyło kwestii przyjęcia przez Parlament Europejski dość kontrowersyjnej rezolucji w sprawie druku 3D oraz przyszłości europejskiej branży addytywnej. Od tamtej pory staramy się trzymać przysłowiową rękę na pulsie i szczegółowo przyglądać się wszystkim doniesieniom prasowym, w których pojawiają się frazy “druk 3D” i “Unia Europejska”. Tak stało się w tym tygodniu, tym razem jednak mamy do czynienia z jak najbardziej pozytywną informacją…

Grupa ekspercka Industry 2030 Rountable przygotowała raport poświęcony wykorzystaniu technologii przyrostowych w przemyśle i przedstawiła go Komisji Europejskiej. W raporcie technologie przyrostowe zostały określone jako kluczowy element w strategicznym rozwoju przemysłu w Europie, co potwierdziło CECIMO – Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Obrabiarek i powiązanych technologii wytwarzania.

W skład grupy Industry 2030 Roundtable wchodzi 15 krajowych stowarzyszeń producentów obrabiarek. Eksperci uważają, że technologie addytywne mają istotny potencjał do zwiększenia wartości europejskiego przemysłu poprzez skrócenie łańcuchów dostaw, zmniejszenie czasu i kosztów rozwoju nowych produktów oraz ich projektowania i testowania. Tym samym rekomendują Komisji Europejskiej uwzględnienie druku 3D w przyszłych programach strukturalnych i strategiach rozwoju.

Inne wyróżnione technologie w raporcie Industry 2030 obejmują m.in. edycję genów, technologie kwantowe, wodorowe ogniwa paliwowe i wiele innych.

Źródło: www.3dprintingmedia.network

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like

More in News