W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój i odpowiedzialność środowiskowa stają się kluczowymi priorytetami dla przemysłu, dlatego Technology Applied – czołowa polska firma w branży druku 3D, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu ekologiczniejszej przyszłości technologii przyrostowych. Dzięki wykorzystaniu technologii SLS (Selective Laser Sintering), firma podejmuje działania zmierzające do zminimalizowania śladu ekologicznego produkcji przyrostowej.

Jednym z największych wyzwań w produkcji przemysłowej jest odpad produkcyjny. Technology Applied, stosując technologię SLS, znacząco redukuje ilość odpadów. Materiał, który nie zostaje spieczony może być ponownie wykorzystany w kolejnych cyklach druku 3D, co minimalizuje marnotrawstwo surowców i zwiększa wydajność materiałową. Produkcja przyrostowa oferowana przez Technology Applied pozwala na lokalne wytwarzanie części na żądanie, co redukuje potrzebę długodystansowego transportu i związane z tym emisje dwutlenku węgla. Ponadto, możliwość tworzenia lżejszych konstrukcji za pomocą SLS przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii w produktach końcowych, jak na przykład w sektorze motoryzacyjnym lub lotniczym.

Technology Applied koncentruje się na optymalizacji procesów produkcyjnych, dążąc do zmniejszenia zużycia energii. SLS pozwala na jednoczesne wytwarzanie wielu części w jednym cyklu drukowania, co jest bardziej efektywne energetycznie w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcyjnymi. Firma wspiera też lokalne przedsiębiorstwa, umożliwiając produkcję na miejscu, co nie tylko zmniejsza emisje związane z transportem, ale także wspiera lokalną gospodarkę i rozwój.

Technology Applied promuje także podejście zorientowane na trwałość i długowieczność w projektowaniu produktów. Dzięki precyzyjnym możliwościom SLS, produkty mogą być zaprojektowane tak, aby były bardziej wytrzymałe i łatwe do naprawy, co wydłuża ich cykl życia i zmniejsza potrzebę częstej wymiany.

Źródło: www.3dprintingcenter.net

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like