17 września 2021 r. Rada Nadzorcza olsztyńskiego producenta drukarek 3D Zortrax SA poinformowała o odwołaniu Małgorzaty Misiewicz z funkcji prezesa spółki, jednocześnie powierzając jej funkcję wiceprezesa. Równocześnie na stanowisko prezesa został powołany Mariusz Babula. Kadencja członków zarządu spółki jest wspólna i upływa z dniem 24 sierpnia 2023 roku.

Mariusz Babula jest związany z Zortrax SA od 2017 roku, początkowo pełniąc rolę dyrektora działu IR w procesie emisji akcji, oferty publicznej i debiutu spółki na GPW. Następnie był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za działy finansów i księgowości, sprzedaży, marketingu, relacji inwestorskich, wsparcia klienta oraz IT. Wcześniej pracował w Martis CONSULTING (Senior IR Manager) i Grupie Ciech (szef działu komunikacji, relacji inwestorskich i rzecznik prasowy). Ukończył studia na kierunku finansów i rachunkowości Akademii im. Leona Koźmińskiego.

We wrześniu ubiegłego roku Zortrax ogłosił zamiar połączenia się Corelens – spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych NewConnect. Połączenie miało mieć charakter tzw. “przejęcia odwrotnego”, co pozwoliłoby Zortrax na już bardzo dawno zapowiadane wejście na giełdę. 14 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia obu spółek.

W lipcu br. zainteresowanie spółką wyraziła rosyjska spółka Rusatcom – Additive Technlogies (RusAT), informując, o podpisaniu term sheet. Dokument ten dotyczy nabycia akcji stanowiących nie więcej niż 50 proc. kapitału zakładowego spółki. Wycena 50% kapitału zakładowego szacowana jest na ok. 65 mln USD, czyli ok. 253,3 mln PLN. Zgodnie z podpisanym term sheet,  RusAT miałby nabyć 13.850.700 dotychczasowo wyemitowanych akcji spółki oraz objąć 88 mln akcji nowej emisji.

Źródło: www.evertiq.pl

Ekologiczne rozwiązania dla luksusowych wnętrz

COLORISED to dostawca ekskluzywnych produktów i rozwiązań dla wykończenia wnętrz. W ofercie znajdują się ekologiczne, naturalne oraz ręcznie wytwarzane produkty, które łączą zrównoważony rozwój z wysoką jakością. Wszystkie oferowane produkty są oparte o drewno, tkaniny oraz biotworzywa – biodegradowalne lub kompostowalne.

Poznaj nasze produkty: ECO Lampy, tkaniny napinane, luksusowe meble, ekskluzywne lustra oraz ręcznie produkowane drzwi i schody.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like