We wrześniu ubiegłego roku Zortrax - największy polski producent drukarek 3D typu FDM / FFF, ogłosił zamiar połączenia się Corelens - spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych NewConnect. Połączenie miało mieć charakter tzw. "przejęcia odwrotnego", co pozwoliłoby Zortrax na już bardzo dawno zapowiadane wejście na giełdę. Teraz, po upływie ośmiu miesięcy, ta zapowiedź została urzeczywistniona - wczoraj, 14 czerwca br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia obu spółek. Po dokonaniu wpisu rozpoczną się kolejne formalne działania dotyczące wprowadzenia nowo emitowanych akcji Spółki do obrotu na NewConnect.

Zgodnie z podpisanym 30 września 2020 roku Planem Połączenia zostało ono dokonane poprzez przeniesienie całego majątku (na zasadach sukcesji uniwersalnej) Zortrax (spółka przejmowana) na Corelens (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które Corelens wyemitował dla akcjonariuszy Zortrax. Corelens zmienił jednocześnie swoją nazwę na Zortrax. Emisja była dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki przejmowanej. W związku z połączeniem nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 348.500,00 zł do kwoty 11.542.250,00 zł.

Nowym prezes spółki została Małgorzata Misiewicz, która od 2016 r. pełniła funkcję dyrektor biura zarządu i prokurenta w Zortrax. Jest również prezes spółki zależnej - Zortrax Dental. Nowym wiceprezesem został Łukasz Narożnik, związany ze spółką od połowy zeszłego roku. W nowym zarządzie oraz radzie nadzorczej nie ma już dotychczasowych prezesów - Rafała Tomasiaka i Mariusza Babuli; zasiadają jedynie w radzie nadzorczej Zortrax Dental.

Źródło: www.zortrax.com


AKTUALIZACJA (16.06.2021): Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że otrzymał rezygnację Pana Łukasza Narożnika z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja związana jest z zakończonym procesem połączenia Emitenta oraz Zortrax S.A. Pan Łukasz Narożnik pozostaje w strukturach Emitenta, jako Dyrektor Handlowy spółki zależnej – Zortrax Dental S.A.

Źródło: www.interia.pl

Poznaj sufity napinane

Portal COLORISED to kompleksowe źródło informacji, porad i inspiracji dla osób planujących remonty mieszkań, domów oraz wyposażania wnętrz. Znajdziesz na nim poradniki dotyczące wykończenia wnętrz: sufity napinane PVC, sufity napinane z tkanin, tapety, tapety z tkanin, oświetlenie LED, systemy oświetleniowe LED, podłogi, systemy ogrzewania i wielu innych.

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like