Kilka dni temu pastwiłem się (po raz kolejny…) nad Stratasysem, który opublikował swoje wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku i które po raz kolejny były przeciętne… Tymczasem Materialise – belgijski koncern działający w branży druku 3D tyle samo lat co Stratasys, powodzi się zupełnie inaczej. Firma również zaprezentowała swoje wyniki kwartalne i naprawdę ma się czym pochwalić!

W II kwartale 2018 roku Materialise osiągnęło przychód na poziomie 45,07 mln €, co stanowi wzrost aż o 34,1% w stosunku do analogicznego okresu rok temu, gdy firma osiągnęła przychody na poziomie 33,6 mln €. Co ciekawe, jednym głównych źródeł sukcesu jest sektor medyczny, na którym firma jest obecna praktycznie od samego początku swojego istnienia oraz przychody wygenerowane przez nową spółkę należącą do Materialise – ACTech.

Przychody Materialise są podzielone na trzy segmenty: oprogramowanie, medycyna oraz produkcja przyrostowa. Przychody z działu oprogramowania (m.in. sprzedaży Magics) wyniosły 9,1 mln €, czyli blisko 1 mln € więcej niż przed rokiem (8,3 mln €). Przychody w sektorze medycznym wzrosły o 14%, notując wynik na poziomie 12,4 mln € w stosunku do 10,6 mln € w roku ubiegłym. Przychody z usług druku 3D wyniosły 23,4 mln € wobec 14,5 mln € w roku ubiegłym.

Zysk brutto za Q2 2018 wyniósł 24,8 mln €, a zysk netto 369 tysięcy €. Rok temu zysk brutto wyniósł 19,4 mln €, a strata netto wyniosła 955 tysięcy €. Koszty badań i rozwoju nieznacznie wzrosły z 5,1 mln € w 2017 r. do 5,8 mln € w roku bieżącym.

W drugim kwartale 2018 r. Materialise stała się pierwszą firmą, która uzyskała pozwolenie FDA w zakresie produkcji modeli diagnostycznych narządów ludzkich. Dzięki HCL Technologies firma rozszerzyła swoje możliwości produkcyjne o hybrydowe drukowanie 3D detali z metalu, przy ich równoczesnej obróbce CNC. Z kolei miesiąc temu Materialise otrzymało wsparcie w wysokości 25 mln $ od BASF na rozwój nowych materiałów wykorzystywanych w przemysłowym druku 3D.

Źródło: www.investors.materialise.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News