Nano Dimension zamknie bieżący rok finansowy z rekordowymi dla firmy przychodami w wysokości 56,2 mln dolarów. Skonsolidowane przychody za czwarty kwartał wyniosą ok. 14,3 mln dolarów i wzrosną o +18% w porównaniu z IV kwartałem 2022 r., z kolei przychody za cały rok 2023 wzrosną o +29% rok-do-roku. Są to w dalszym ciągu wyniki szacunkowe, oparte na aktualnie dostępnych informacjach.

Nano Dimension jest na zaawansowanym etapie realizacji swojej inicjatywy „Reshaping Nano” (RNI), która została ogłoszona wraz z wynikami za trzeci kwartał 28 listopada 2023 r. Firma przewiduje, że zacznie generować więcej środków pieniężnych, niż wydaje, po pomyślnym osiągnięciu dodatniego dochodu operacyjnego na początku 2025 r. Ma być w stanie to osiągnąć, osiągając większą skalę i synergie dzięki dotychczasowemu programowi fuzji i przejęć.

Jeszcze trzy lata temu Nano Dimension była firmą bardzo niszową, skupiającą się na elektronice produkowanej metodą przyrostową. Dziś firma jest liderem zaawansowanej produkcji jako pionier w AME, oferując najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie precyzyjnych rozwiązań w zakresie produkcji przyrostowej. Są one uzupełnione rozwiązaniami o opracowane wewnętrznie rozwiązanie DeepCube/Deep Learning AI. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach finansowych – przychody wzrosły z 3,4 mln dolarów w 2020 r. do 56,2 mln dolarów w tym roku, przy wzroście organicznym o około +29% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W ramach programu RNI w IV kwartale 2023 r. zatrudnienie firmy zostało zredukowane o około 25%, a kadra zarządzająca spółki również została zredukowana o 25%. Dzięki większej skali i efektywności organizacyjnej Nano Dimension zrealizowała już plany, w których krytycznie przyjrzano się kosztom sprzedanych towarów i wydatkom operacyjnym. W wynikach za I kwartał 2024 r. spodziewana jest juz część całorocznych oszczędności w wysokości 30 mln dolarów.

Źródło: www.nano-di.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News