Nano Dimensions to jedna z tych firm z branży druku 3D, o których dużo się pisze i mówi, ale jej oferta jest na tyle specyficzna i specjalistyczna, że z jej produktów korzysta relatywnie wąska odbiorców. Pochodząca z Izraela firma produkuje specjalistyczne maszyny do przyrostowego wytwarzania elektroniki na poziomie nano-technologicznym, które mają docelowo „zmienić oblicze” rynku elektronicznego. Ta obietnica brzmi niezwykle atrakcyjnie, jednakże na ten moment jest wciąż bardzo niszowym rozwiązaniem. Tym bardziej zaskakująco brzmi dzisiejsza informacja, że Nano Dimension – firma o której zapewne nigdy nie słyszałeś(-aś) przejęła 12% w Stratasys – jednej z dwóch największych pod względem przychodów firm w branży druku 3D na świecie.

Tłumaczenie osobom zaznajomionym z rynkiem technologii przyrostowych czym jest Stratasys, to jak wyjaśnianie fanom motoryzacji czym jest Ford lub Mercedes. Twórca technologii FDM i PolyJet (opracowaną przez firmę Objet, która od dekady jest jej częścią), w latach 2020 i 2021 osiągnęła roczne przychody na poziomie odpowiednio: 521 mln dolarów i 607 mln dolarów. Jedyną firmą mogącą równać się z nią takimi przychodami jest 3D Systems – firma która wymyśliła druk 3D w ogóle. Aktualna oferta Stratasys obejmuje praktycznie wszystkie najważniejsze metody przyrostowe za wyjątkiem druku 3D z proszków metali, czyniąc z niej niekwestionowanego lidera rynku. Niedawno Stratasys dokonał kolejnej niezwykłej rzeczy, doprowadzając do połączenia dwóch czołowych producentów drukarek 3D klasy desktop – MakerBota i Ultimakera, i pozyskując 45,6% udziałów w nowo powstałym podmiocie.

Z drugiej strony, Nano Dimension przedstawia się jako pionier w rozwoju zaawansowanego druku 3D elektroniki. Działalność firmy skupia się na połączeniu nano-technologicznych ścieżek przewodzących i druku 3D. Synergia tych technologii ma pozwolić na super-szybkie prototypowanie kompleksowych drukowanych obwodów. Równocześnie firma sukcesywnie rozszerza swoje portfolio poprzez przejęcia innych firm:

Można pomyśleć, że ktoś kto inwestuje tak wiele w przejęcia innych podmiotów musi być duży? Jeśli chodzi o Nano Dimension to na pewno nie pod względem przychodów… W 2020 r. izraelska firma osiągnęła przychód na poziomie 3,4 mln dolarów, a w 2021 r. 10,5 mln dolarów. Sumarycznie, w ciągu ostatnich trzech lat łączny przychód wyniósł ~21 mln dolarów. W każdym z tych lat firma notowała stratę: w 2019 r. -14,8 mln dolarów, w 2020 r. -35,7 mln dolarów, a w zeszłym roku… -223,3 mln dolarów (przy czym całkowita strata przypadająca na udziały niekontrolujące wyniosła -69 mln dolarów). Same koszty związane ze sprzedażą i marketingiem wyniosły w zeszłym roku dwa razy więcej niż przychód ze sprzedaży (źródło: str. 96).

I mimo tego wszystkiego, to Nano Dimension przejmuje 12% udziałów w Stratasys, a nie odwrotnie…

Tak komentuje to Yoav Stern, prezes i dyrektor generalny Nano Dimension:

Celem Nano Dimension przy zakupie akcji Stratasys jest stworzenie strategicznej inwestycji w lidera rynku, który jest dobrze ugruntowany w stosunkowo doświadczonym (graczem), podczas gdy Nano Dimension tworzy przełomową technologię w AME i druku 3D z metalu dostarczając swoim udziałowcom wartość stworzoną przez przyspieszone krzywe wzrostu i ekspansji. W związku z tym inwestorzy w Nano Dimension zyskają na tworzeniu wartości w sektorach AM typu „błękitny ocean” oraz na strategicznym plusie inwestycji w Stratasys, który cieszy się dominującą obecnością w dużych, stabilnych, bardziej dojrzałych, głównie opartych na polimerach technologiach AM.

(…)

Nawiasem mówiąc, możemy zwiększyć lub zmniejszyć nasze inwestycje w Stratasys, w zależności od warunków rynkowych i innych czynników ekonomicznych, utrzymując je w ramach i otoczce, które będą ewoluować z powyższego opisu.

Zwiększanie wartości firmy poprzez przejmowanie innych firm jest strategią rozwijaną od pewnego czasu przez Desktop Metal – firmę która niedawno była wyceniana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych na 3 miliardy dolarów, a teraz już na ok. 1 miliard (-2 mld dolarów spadku wartości w niespełna półtora roku…). Na ile ta strategia okaże się skuteczna przyjdzie nam ocenić za kilka-kilkanaście miesięcy? Póki co, na dzień pisania tego artykułu wartość jednej akcji Stratasys wynosiła 19,21 dolarów, a Nano Dimension 3,18 dolarów…

Źródło: www.nano-di.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like