Ostatnimi czasy SLM Solutions – czołowy producent drukarek 3D do metalu na świecie, notuje doskonałe wyniki finansowe, praktycznie co kwartał ustanawiając kolejne rekordy przychodów i sprzedaży. Te sukcesy nie umykają uwadze największych graczy – Nikon Corporation, japoński producent sprzętu fotograficznego i optycznego rozpoczął proces przejęcia SLM Solutions za budzącą respekt kwotę 622 mln EUR!

SLM Solutions to spółka giełdowa i ewentualne przejęcie odbędzie się poprzez zakup akcji firmy. Aktualnie dyskutowana oferta na poziomie 20 EUR za akcję, stanowi 75% premii w stosunku do ceny rynkowej z 1 września 2022 r. oraz 84% premii w stosunku do ostatniej trzymiesięcznej średniej ceny ważonej wolumenu akcji SLM, wynoszącej 10,89 EUR. Nikon i SLM Solutions oczekują, że transakcja zostanie sfinalizowana pod koniec września lub na początku października br.

Gdyby chodziło o jakąkolwiek inną firmę niż SLM Solutions, można by napisać, że to pewna rzecz. Niestety niemiecki producent był już wcześniej w podobnej sytuacji, gdy w 2016 roku GE Additive procesował przejęcie firmy, ale Elliott Advisors – udziałowiec SLM i właściciel 20% jego akcji, w ostatniej chwili storpedował całą transakcję, kupując inną niemiecką firmę – Concept Laser. To okazało się dużym ciosem dla SLM, gdyż jej przychody zaczęły dramatycznie spadać i w konsekwencji zmianie uległ praktycznie cały management firmy. Tak naprawdę SLM Solutions zaczęło „odradzać się” dopiero po pierwszej fali pandemii C19, w drugiej połowie 2021 r.

Mając to wszystko na uwadze, Nikon zapewnił sobie w pierwszej kolejności wiążące zobowiązania od wszystkich kluczowych udziałowców SLM – w tym wspomnianego Elliot Advisors UK Limited oraz ENA Investment Capital i założyciela firmy – Hansa J. Ihde. Według informacji zawartych w komunikacie prasowym – kluczowi akcjonariusze „z zadowoleniem przyjmują proponowaną transakcję”.

Zakończenie transakcji jest jednak nadal uzależnione od uzyskania zgody na kontrolę inwestycji zagranicznych i spełnienia pewnych dodatkowych warunków zwyczajowych. Równocześnie transakcja nie będzie podlegać minimalnemu progowi akceptacji – co powstrzymało przejęcie GE Additive w 2016 r. – i nie będzie wymagać tzw. „zaufanego zatwierdzenia”.

Obsługa transakcji ze strony kierownictwa SLM Solutions podlega przeglądowi dokumentu ofertowego. Niezależnie od zamknięcia oferty przejęcia, niemiecki producent podjął decyzję o podwyższeniu kapitału o 10% bez praw poboru, które Nikon w pełni subskrybuje po cenie przejęcia. Wpływy brutto SLM wyniosą około 45,4 mln EUR i zostaną wykorzystane na częściową spłatę obligacji zamiennych na rok 2017/2024, a także na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Nikon zobowiązała się nie inicjować zawierania umowy o dominacji (nad spółką) przez co najmniej trzy lata, a SLM Solutions ma być nadal kierowany przez obecny zespół kierowniczy wyższego szczebla.

Źródło: www.nikon.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like