W styczniu 2022 r. Sygnis oficjalnie dokonał odwrotnego przejęcia spółki giełdowej MODE S.A., debiutując na giełdzie NewConnect. MODE zajmowało się produkcją systemów do automatycznej fotografii produktowej i prezentacji 360°, i po finalizacji tej transakcji stało się częścią oferty produktowej Sygnis pod marką Mode_360. Teraz Sygnis ogłosił sprzedaż firmie OrbitVu Sp. z o.o. aktywa MODE obejmujące obszar fotografii produktowej i 360 stopni, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej, środki trwałe, a także przejęcie umów z pracownikami i dystrybutorami.

Cena sprzedaży MODE ustalona została na 2,07 mln PLN z tytułu sprzedaży praw własności intelektualnej oraz środków trwałych oraz „nie więcej niż 7 mln PLN z tytułu relacji z siecią podmiotów agencyjnych dystrybuujących produkty związane z fotografią produktową”. Finalna kwota zostanie obliczona na podstawie proporcji przychodów uzyskiwanych przez OrbitVu w obszarze rozwiązań Mode_360 i będzie płatna będzie w rocznych transzach do końca 2024 r. Równocześnie Sygnis zobowiązał się do współpracy z OrbitVu w celu utrzymania i rozwijania relacji biznesowych z siecią dystrybutorów i resellerów do końca sierpnia 2024 r.

To kolejne ważne wydarzenie w działalności Sygnis w ostatnich kilku miesiącach. W lipcu firma przejęła wrocławskiego producenta drukarek 3D Zmorph S.A. a w lutym ogłosiła dostawę 1960 szt. drukarek 3D oraz 16.400 szpul filamentów do firmy Moje Bambino w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W pierwszym kwartale br. Sygnis odnotował 12,7 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowiło wzrost o prawie +12% w porównaniu z całym ubiegłym rokiem oraz zysk netto na poziomie 3,4 mln PLN co stanowiło +213% więcej niż w całym 2021 roku. Równocześnie II kwartał roku był słabszy, gdy Sygnis osiągnął przychód na poziomie 4,1 mln PLN.

Równocześnie podczas konferencji Deep_tech Investor Day, prezes Sygnis – Andrzej Burgs, zapowiedział kolejne przejęcia: „wraz z akwizycją ZMorph, wchodzimy na ścieżkę przejęć szybciej niż planowaliśmy. Nasze długofalowe plany obejmują również przejęcie producenta filamentów. Mamy już na oku kilka podmiotów. Interesują nas także komplementarne firmy z branży druku 3D, zajmujące się takimi obszarami technologicznymi, jak przetwarzanie tworzyw termoplastycznych FDM/FFF, fotopolimeryzacja żywic czy spiek laserowy proszków.

Źródło: www.fxmag.pl & www.comparic.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like