Dnia 17.12.2018 roku w życie weszło obwieszczenie Ministra Cyfryzacji o włączeniu nowej kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obwieszczenie zawiera również informacje dotyczące szczegółów efektów kształcenia czy zasobów wiedzy, jakich wymaga się od posiadaczy kwalifikacji.

Według obwieszczenia kwalifikacji przyznawana jest na podstawie certyfikacji przeprowadzanej przez jednostkę notyfikowaną – „certyfikat ważny 5 lat. Po tym czasie konieczna jest ponowna weryfikacja efektów uczenia się„. Weryfikacja odbywa się dwuetapowo – poprzez przeprowadzenie egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) oraz praktycznego – ” w części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja i rozmowa z komisją„.  Do opisu szczegółowych wymagań odsyłam do źródła.

W obwieszczeniu wyróżnia się umiejętności, jakich wymaga się od osoby posiadającej kwalifikację oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia. Według obwieszczenia użytkownik z certyfikatem powinien:

 • dobierać parametry druku 3D,
 • dobierać technologię druku 3D do wytworzenia obiektu,
 • przygotowywać modele CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu,
 • finalizować proces druku 3D,
 • monitorować proces druku 3D,
 • przygotowywać drukarkę do druku 3D,
 • uruchamiać drukarkę 3D.

Według podanych kryteriów od posiadacza certyfikatu wymaga się podstawowej wiedzy z zakresu technologii druku 3D, umiejętności obsługi urządzeń i wiedzy technicznej a także samodzielnego przygotowywania modeli do druku 3D. Szczegółowe informacje dostępne pod tym linkiem.

Informacji o możliwości przeprowadzenia kwalifikacji szukajcie na stronie kwalifikacje.gov.pl.

Źródło: prawo.plmonitorpolski.gov.pl

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

  Comments are closed.

  You may also like

  More in News