Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne FabLab Kielce powstało kilka lat temu z inicjatywy kilku osób związanych z Dniami Druku 3D. Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest propagowanie technologii druku 3D poprzez organizację imprezy targowej Dni Druku 3D, jak również szkoleń, wykładów naukowych oraz konferencji. Istotną częścią Stowarzyszenia jest również fablab z siedzibą w Instytucie Designu na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach, skupiający wokół siebie osoby projektujące i budujące różne urządzenia elektroniczno-mechaniczne.

Poprzez te kilka lat zarówno branża druku 3D jak i sama impreza targowa ulegały ciągłym zmianom. W odpowiedzi na potrzebę rynku oraz ugruntowaniu pozycji stowarzyszenia, członkowie podjęli decyzję o zmianie nazwy Stowarzyszenia oraz jego reorganizacji. Nowa nazwa bardziej oddaje zakres naszych prac. FabLab Kielce zmienia nazwę na Stowarzyszenie Innowacyjnych Technologii Polska w skrócie SIT Polska.

Chcemy propagować nie tylko druk 3D, ale również inne technologie, które wkraczają w nasze życie. Technologie z każdej dziedziny technicznej, które przyczyniają się do rozwoju firm oraz unowocześnienia procesów wytwórczych. Oczywiście jedną z flagowych imprez targowych będą Dni Druku 3D, które rozwijają się coraz mocniej. Edycja wiosenna organizowana wspólnie z Targami Kielce jest największą imprezą branży druku 3D w Środkowo-Wschodniej Europie. SIT Polska będzie nadal prowadzić pracownię fablab. Mamy wizję tworzenia kolejnych laboratoriów i warsztatów. SIT Polska to również rozszerzanie działań na styku nauki i przemysłu oraz współpraca z klastrami przemysłowymi.

Szkolenie FabLab Kielce 05

Jedno ze szkoleń organizowanych przez FabLab Kielce

Oferta na kolejną IX edycję Dni Druku 3D zostanie rozesłana w nowych barwach stowarzyszenia. Ponieważ proces zmiany nazwy wiąże się z szeregiem działań będziemy to robić staranie lecz powoli. Nowa strona internetowa powstanie na domenie www.sitpolska.org

Nowe adresy kontaktowe to:

Szkolenie FabLab Kielce 01

Janusz Wójcik i Paweł Rokita podczas jednego ze szkoleń organizowanych przez FabLab

Janusz Wójcik
Prezes Stowarzyszenia Innowacyjnych Technologii SIT Polska, konstruktor, przedsiębiorca.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in News