Janusz Wójcik
Prezes Stowarzyszenia Innowacyjnych Technologii SIT Polska, konstruktor, przedsiębiorca.