SmarTech Analysis – firma analityczna specjalizująca się w badaniu rynku druku 3D, opublikowała najnowszy raport poświęcony w całości wykorzystaniu technologii druku 3D w sektorze dentystycznym. Raport „3D Printing in Dentistry 2023: Market Study & Forecast” zawiera dane dotyczące wybranych firm w branży, jak Stratasys, 3D Systems, Formlabs, czy Desktop Health należący do firmy Desktop Metal. Jednym z najciekawszych informacji zawartych w publikacji jest ta, że w 2022 r. przychody z druku 3D dla sektora stomatologicznego wzrosły do 4 miliardów dolarów, co stanowi prawie jedną trzecią całego rynku. Równocześnie SmarTech spodziewa się, że do 2031 roku jego wartość osiągnie 9,7 miliarda dolarów.

W raporcie SmarTech przewiduje także ciągły rozwój tego sektora twierdząc, że do 2030 r. cała branża dentystyczna będzie wyglądać bardziej jak w latach 2021-22, niż w jakiejkolwiek wersji sprzed 2020 r. Po pandemii C19 nastąpiła przyspieszona adopcji cyfrowego przenoszenia plików pacjentów na poziomie klinicznym i hurtowym. Równocześnie presja konkurencji na rynku dentystycznego druku 3D przekłada się na ożywienie rozwoju także druku 3D w wydaniu technicznym i inżynieryjnym.

Rynek dentystyczny jest wyjątkowo dojrzałym rynkiem dla branży druku 3D pod względem obecnego stopnia komercjalizacji produktów końcowych wykonywanych na drukarkach 3D. Jako przykład SmarTech przywołuje m.in. nakładki LuxCreo czy pełnokolorowe protezy zębowe Stratasys.

Rezultaty osiągane przez firmy z branzy druku 3D w sektorze dentystycznym mogą mieć wpływ na masowo produkowane komercyjne produkty końcowe we wszystkich innych branżach. Wynika to po prostu z faktu, że praktycznie wszystko na rynku dentystycznym ma bardziej ugruntowaną historię masowej komercjalizacji niż jakiekolwiek inne zastosowania (za wyjątkiem aparatów słuchowych).

Źródło: www.prnewswire.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like