Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D dołączyło do akcji charytatywnej Klubu Rotary Warszawa Żoliborz mającej na celu organizację szkoleń o chorobie FASD. Stowarzyszenie będzie drukowało karmniki zaprojektowane przez firmy HARBOTmechatronika 3D i 3Dream dla Klubu Rotary, które później będą sprzedawane wraz z karmą dla ptaków m.in. członkom Klubów Rotariańskich. Pieniądze zebrane w ten sposób sfinansują szkolenia o profilaktyce FASD.

Karmniki będą drukowane z biodegradowalnego PLA, żeby zminimalizować ich wpływ na środowisko naturalne. Kolory wydruków będą stonowane tak, aby nie odstraszały ptaków. Dzięki pomocy członków Stowarzyszenia, klub będzie mógł zebrać finanse na wynajęcie sal szkoleniowych i catering. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez specjalistów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Akcja od początku cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród Rotarian. Po jej ogłoszeniu do klubu zgłosiło się już wielu chętnych a zapotrzebowanie na karmniki oceniono na około 200 sztuk. Jeśli projekt udałoby się przeprowadzić w takiej skali Klub Rotary byłby w stanie przeprowadzić co najmniej 12 szkoleń w całej Polsce.

Edukacja w zakresie FASD jest ważna ponieważ w ciągu roku z tą chorobą rodzi się w Polsce co najmniej 11 000 dzieci!  Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują:

 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia neurologiczne
 • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
 • zaburzenia zachowania
 • niedorozwój umysłowy
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).

Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:

 • uczeniem się
 • koncentracją uwagi
 • pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów
 • koordynacją ruchową
 • zaburzeniami mowy
 • relacjami z ludźmi
 • przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają  wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Co najważniejsze, zaburzeniom związanym z FASD można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w ciąży.

Klub Rotary Warszawa Żoliborz jest częścią Rotary International – światowej organizacji humanitarnej z ponad 1,2 miliona członkami zrzeszonymi w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych. Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych zawodach, których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych akcji Rotary o zasięgu globalnym jest walka z wirusem Polio, która doprowadziła do prawie całkowitej likwidacji wirusa z powierzchni ziemi. Obecnie Klub Rotary Warszawa Żoliborz prowadzi działania, których celem jest jak największe ograniczenie FASD w Polsce.

Projekt ze strony Klubu Rotariańskiego koordynuje członek Stowarzysznia – Bartłomiej Jarkiewicz z firmy MTT Polska, natomiast ze strony samego Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D, koordynatorem jest sekretarz – Anna Ślusarczyk. Każdy kto chciałby wesprzeć akcję poprzez wydrukowanie gotowego karmnika, prosimy o kontakt w celu otrzymania plików STL i szczegółowych instrukcji jego dostarczenia:

Anna Ślusarczyk – [email protected]
Bartłomiej Jarkiewicz – [email protected]

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

You may also like

More in News