Cura to najpopularniejszy, darmowy slicer dla niskobudżetowych drukarek 3D typu FDM. Stworzony przez Davida Braama, od 2012 roku jest rozwijany przez Ultimakera, który ustanowił Curę oficjalnym oprogramowaniem dla drukarek 3D własnej produkcji. Równocześnie firma pozwala korzystać z niego innym producentom, co paradoksalnie służy samemu Ultimakerowi, propagując jego rozwiązania na całym świecie.

Dziś Ultimaker opublikował najnowszą odsłonę Cury w wersji 2.4. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian i funkcjonalności. Program jest dostępny do pobrania pod tym adresem.

Zmiany w opcjach programu i profilach Ultimakera:

 • zapisywanie dokładnego stanu pracy nad modelem 3D – przy tworzeniu bardziej skomplikowanych projektów, składających się bądź to z wielu niezależnych obiektów, bądź wymagających zaawansowanych ustawień, istnieje możliwość zapisania stanu pracy dokładnie w tym miejscu, w którym praca została przerwana
 • wyszukiwarka ustawień – w menu opcji zaawansowanych dodano wyszukiwarkę, pozwalającą na przeszukiwanie bazy ustawień
 • edytor startowego i końcowego GCode
 • nowa metoda kopiowania obiektów – aby skopiować model 3D, wystarczy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „multiply„; w nowym okienku wystarczy wpisać liczbę kopii jaką chce się wykonać
 • zwiększenie obszaru roboczego dla Ultimakera 3, przy wydrukach z jednej głowicy
 • dodanie streamu video dla Ultimakera 3 – do tej pory Cura wyświetlała tylko pojedyncze klatki z pracy urządzenia – od teraz jest możliwość podglądu rzeczywistego obrazu
 • raportowanie o błędach / blokadach – jeżeli w trakcie przygotowywania modelu dokonamy jakiegoś nieprawidłowego ustawienia, które uniemożliwi jego wypuszczenie do druku 3D, program zwróci nam dokładną informację, w którym miejscu został popełniony błąd?
 • przyspieszenie drukowania z dwóch głowic w Ultimakerze 3 – zmieniono profile drukowania dla druku dwugłowicowego PLA/PLA, PLA/PVA oraz nylon/PVA; dzięki zmianie początkowej i końcowej temperatury głowicy, wyeliminowano problem wyciekającego filamentu przy zmianie głowicy drukującej; tym samym drukowanie wieży, która służyła do oczyszczania głowicy stała się opcjonalna; przyspiesza to równocześnie druk 3D modeli; aktualnie Ultimaker pracuje nad tym samym rozwiązaniem dla ABS i CPE
 • poprawienie przyczepności warstw drukowanych z PLA i PVA względem siebie.

Wybrane zmiany w slicerze:

 • pusta wieża – chcąc drukować wieżę pod czyszczenie głowic w wydrukach dwugłowicowych, można ustawić brak wypełnienia
 • precooling / prewarming – drukowanie rozpoczyna się w niższej temperaturze niż została zadana, po czym następuje jej szybki wzrost; chłodzenie następuje jeszcze przed ostatnią ekstruzją materiału; to rozwiązanie minimalizuje absorpcję ciepła przez materiał w głowicy i redukuje prawdopodobieństwo jej zatkania; zmniejsza też degradację PVA
 • wydrąż obiekt – możliwość usuwania wypełnienia z modelu 3D
 • wypełnij luki pomiędzy ścianami – w przypadku gdy dwie lub więcej ścian modelu przylega blisko siebie, zamiast pozostawiania pomiędzy nimi wolnej powierzchni można wymusić ich zadrukowywanie
 • nowe wypełnienie „cubic subdivision – nowe, eksperymentalne wypełnienie, wyglądające podobnie do tradycyjnego wypełnienia sześciennego, z tą różnicą, że generuje większe sześciany w środku modelu, a mniejsze przy ścianach, zwiększając z jednej strony ich wytrzymałość, a z drugiej zmniejszając czas druku 3D
 • nowe wypełnienie „concentric 3D – nowe wypełnienie, oparte o istniejącą opcję, ale z dodatkową funkcją dotykania krawędzi modelu co kilka warstw
 • ustawianie temperatury głowicy i stołu dla pierwszej warstwy oraz prędkości / mocy wentylatora
 • rozpocznij warstwę od tego samego miejsca – każda warstwa będzie zaczynać się najbliżej zadanej lokacji
 • wyłącz głowicę po ostatnim użyciu – przy wydrukach z dwóch głowic można ustawić całkowitą dezaktywację głowicy, z której nie będzie już nic drukowane
 • wsparcie dla drukarek 3D typu delta – z zastrzeżeniem, że ta opcja nie była jeszcze dostatecznie testowana.

Dodatkowo wyeliminowano całą masę błędów. Pełną listę nowych funkcjonalności oraz naprawionych błędów można znaleźć tutaj.

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like