Stratasys opublikował wyniki finansowe za 2022 r., notując przychody w wysokości 651,5 mln dolarów, co oznacza wzrost o +7,3% rok-do-roku oraz +11,4% przy ujednoliconym kursie walutowym i wyniku skorygowanym o zbycia. To równocześnie szósty z rzędu kwartał gdy firma notuje wzrosty w ujęciu rocznym. Biorąc pod uwagę informacje o przychodach wygenerowanych przez drugą czołową firmę z branży druku 3D – 3D Systems, która osiągnęła przychody o ponad 100 mln dolarów niższe (538 mln USD), czyni to ze Stratasysa bezsprzecznego lidera rynku branży przyrostowej.

W 2022 r. Stratasys wygenerował ponad 40 mln dolarów więcej, niż w 2021 r. (607,2 mln USD). Marża brutto GAAP wyniosłaa 42,4% w porównaniu z 42,8% w roku poprzednim, podczas gdy marża brutto brutto wyniosła 48,0% w porównaniu z 47,8%. Strata operacyjna GAAP firmy wyniosła -57,2 mln dolarów w porównaniu do -79,2 mln dolarów w 2021 r., a jej dochód operacyjny niezgodny z GAAP wyniósł 13,5 mln dolarów w porównaniu do -1,7 mln dolarów straty w 2021 r. Skorygowana EBITDA wyniosła 36,1 mln dolarów w porównaniu do 22,6 mln dolarów.

Równocześnie warto zauważyć, że mimo fantastycznych wyników finansowych, Stratasys generuje przychody porównywalne z tymi jakie osiągał w latach 2013-2014. Tym samym można napisać, że póki co utrzymuje pozycję lidera branży, jednakże wciąż czeka go daleka droga do osiągnięcia poziomu porównywalnego np. do czołowych producentów frezarek CNC czy maszyn do formowania wtryskowego.

Na podstawie aktualnych warunków rynkowych i przy założeniu, że skutki inflacji, wysokości stóp procentowych oraz kosztów dostaw nie będą istotnie utrudniać działalności gospodarczej, Stratasys spodziewa się, że w bieżącym roku uzyska przychody w wysokości od 620 mln dolarów do 670 mln dolarów. W oparciu o bieżące koszty logistyki i materiałów, oczekuje się, że całoroczne marże brutto będą na poziomie 48-49%, przy lepszym wzroście rok do roku w drugiej połowie 2023 r. Całkowite roczne koszty operacyjne wyniosą około 290 do 300 milionów dolarów.

Źródło: www.stratasys.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like