News

SLS + Kraków = 5000 $

Pierwsza myśl po usłyszeniu takiej informacji? Niemożliwe! Znając ceny obowiązujące na rynku urządzeń ...