Zortrax – jedna z dwóch polskich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych NewConnect, po raz kolejny przesunął termin spłaty obligacji serii H, o wartości 3,34 mln PLN . Pierwotny termin spłaty miał mieć miejsce 6 czerwca 2023 r., ale został przesunięty na koniec zeszłego roku, czyli do 31 grudnia 2023 r. Tego dnia firma podjęła jednak uchwałę, że okres spłaty obligacji zostanie ponownie przedłużony, tym razem o kolejny rok.

Uchwała została podjęta po uprzednim podpisaniu porozumień ze wszystkimi obligatariuszami posiadającymi łącznie 3340 sztuk obligacji w sprawie zmiany warunków emisji obligacji „WEO”. Zgodnie ze zmienionymi WEO, termin wykupu obligacji przypadający na dzień 31 grudnia 2023 r. został przesunięty na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wcześniej w zamian za przesunięcie terminu spłaty, Zortrax zdecydował się na zwiększenie oprocentowania obligacji do 14% w skali roku, co stanowiło wzrost w porównaniu do pierwotnie ustalonego poziomu 10%. Tym razem nie podano żadnych informacji o zmianie oprocentowania. Pierwsza emisja obliagacji miała miejsce w grudniu 2021 roku i jej celem było refinansowanie starszego długu.

17 listopada ubiegłego roku Zortrax ogłosił zawarcie umowy inwestycyjnej z Arturem Błasikiem – inwestorem giełdowym. W ramach umowy, firma zobowiązała się wyemitować 20 mln nowych akcji, z czego 10 mln miało trafić do Błasika. Dodatkowo biznesmen ma pożyczyć Zortrax 4 mln PLN, które zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego. Kwota ta ma pomóc Zortrax odzyskać płynność finansową, niezbędną do zwiększenia produkcji drukarek 3D i materiałów eksploatacyjnych aby zaspokoić popyt rynku. Zawarcie umowy inwestycyjnej jest efektem prowadzenia przeglądu opcji strategicznych, jakie rozpoczęło się w czerwcu zeszłego roku.

Niedługo potem, większość swoich akcji sprzedał Marcin Olchanowski – współzałożyciel firmy. Aktualnie w skład akcjonariatu Zortrax wchodzą:

  • Artur Błasik: 20,36% akcji
  • Nebbula-Theron Sp. z o.o. sp.j.: 18,76% akcji
  • Mariusz Babula: 10,71% akcji
  • pozostali akcjonariusze: 50,17% akcji.

Źródło: www.newconnect.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like