Zortrax potwierdza – spółka nigdy nie zrealizowała umowy z DELL’em

16

W dniu wczorajszym serwis 3DPrint.com opublikował sensacyjny artykuł, w którym jego autor – Michael Molitch-Hou ujawniał, że słynny kontrakt Zortraxa z komputerowym gigantem DELL’em, nigdy nie został zrealizowany. Tego samego dnia skontaktowaliśmy się z agencją PR obsługującą spółkę w celu uzyskania komentarza w tej sprawie. Dziś je otrzymaliśmy. Zortrax oficjalnie przyznaje w nim, że prowadził wcześniej rozmowy z azjatyckim oddziałem DELL’a, ale ostatecznie nie został on nigdy zrealizowany!

Jako powód nie zrealizowania kontraktu, Zortrax podaje „przyczyny zewnętrzne, niezależne od obu stron„, których szczegółów nie może podać ze względu na klauzulę poufności. Równocześnie stwierdza, że wszyscy potencjalni inwestorzy byli zawsze informowani o sytuacji związanej z tym kontraktem i nikt z zainteresowanych zakupem obligacji / akcji / udziałów w spółce nie był wprowadzany w błąd.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia spółki:

Oświadczenie Zortrax SA dotyczące artykułu opublikowanego w serwisie 3DPrint.com

Firma Zortrax SA pragnie odnieść się do tez zawartych w artykule zatytułowanym „Poland’s 3D Printing Scene Was Built Upon a Huge Deal That Never Happened”, autorstwa pana Michaela Molitch-Hou, opublikowanego w dniu 2 sierpnia br. na stronach serwisu 3DPrint.com.

Od powstania w 2011 roku firma Zortrax skupia swoje wysiłki na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w dziedzinie technologii druku 3D. Dowodem na to są między innymi liczne wyróżnienia i nagrody oraz fakt, że firma stale rozwija się, tworząc nowe miejsca pracy oraz wprowadzając do swojej oferty kolejne, innowacyjne produkty i usługi.

Ogromne zainteresowanie rynkowe drukarką Zortrax M200 na przełomie 2013 i 2014 roku, w przededniu jej premiery handlowej, było dla nas mocnym impulsem do działania i dobrą prognozą dla całego sektora technologii druku 3D.

Opisywany w ww. artykule kontrakt z azjatyckim oddziałem firmy Dell miał wszelkie szanse na finalizację i realizację w przewidzianym terminie. Firma Zortrax miała także wszelkie podstawy ku temu, aby w dobrej wierze informować o planowanym kontrakcie we własnej komunikacji marketingowej oraz w publikowanych w tym okresie dokumentach emisyjnych.

Z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od obu stron, kontrakt nie mógł zostać zrealizowany na przyjętych warunkach. Próby renegocjacji warunków nie przyniosły rezultatu zadowalającego obie strony, więc ostatecznie podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. Ze względu na klauzulę poufności nie możemy ujawniać więcej szczegółów kontraktu.

Zaprzeczając tezom zawartym w artykule pragniemy jasno zakomunikować, że informacja o niedojściu kontraktu do skutku była i jest jasno przekazywana potencjalnym inwestorom. Jak zaznacza sam autor publikacji, informacja o zakończonym niepowodzeniem kontrakcie od długiego czasu nie jest przez firmę Zortrax wykorzystywana zarówno w komunikacji marketingowej, adresowanej do rynku, oraz w komunikacji adresowanej do inwestorów.

Polityka informacyjna firmy Zortrax nie wymaga publicznego komentowania wyników finansowych, jednak chcielibyśmy także zauważyć, że przytoczone przez autora dane jasno wskazują, że w naszych sprawozdaniach finansowych bazujemy wyłącznie na realnych liczbach. Potencjalne zyski z niezrealizowanego kontraktu nie były raportowane w naszych sprawozdaniach oraz formalnie nie były uwzględniane w podstawie wyceny spółki.

Firma Zortrax zbudowała pozycję lidera w swoim sektorze oferując niezawodne i efektywne rozwiązania do druku 3D, których jakość pozytywnie zweryfikował rynek. Wypracowaliśmy strategię zrównoważonego rozwoju, opartego na innowacyjności i świadomych, transparentnych decyzjach biznesowych.

Czy Zortrax skłamał kiedykolwiek, kogokolwiek w sprawie DELL’a? A może wprowadził w błąd lub dokonał manipulacji? Oto jak wygląda sytuacja:

  • Zortrax podpisał kontrakt z DELL Asia
  • nie zrealizował go i rozwiązał za porozumieniem stron
  • nikomu o tym nie powiedział za wyjątkiem wąskiego grona potencjalnych inwestorów
  • mimo niezliczonych publikacji medialnych, pytań zadawanych w wywiadach, aż do dziś nigdy oficjalnie nie zaprzeczył, że go zrealizował
  • pozwolił ludziom w to cały czas wierzyć.

Zatem czy skłamał?

  • Zortrax oświadcza, że zrealizuje kontrakt z DELL Asia – prawda
  • nie realizuje go – prawda
  • przestał to komunikować – prawda
  • wszystkie media w Polsce i na świecie komunikują to tak jakby to była prawda – prawda
  • (aż do dziś) Zortrax temu nie zaprzecza – prawda.

Prawda – kłamstwo
5:0

Oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania. Każdy może poczuć się w tej kwestii w taki a nie inny sposób. Każdy może odczytać powyższe oświadczenie po swojemu. Każdy ma swój własny wyznacznik prawdy…

Na koniec dwie interesujące wypowiedzi udzielone przez Rafała Tomasiaka 14 marca 2014 r., podczas czatu z potencjalnymi kupcami obligacji Zortraxa na portalu Stockwatch.pl. Publikuję je jako luźną ciekawostkę…

Zortrax Dell 02

Zortrax Dell 01

 

Udostępnij.

O autorze

Paweł Ślusarczyk

Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. oraz Business Development Manager. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie, zdobyte w branży IT, reklamowej i poligraficznej. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku.