Desktop Metal ogłosił redukcje zatrudnienia o -12% i konsolidację swoich obiektów produkcyjnych, aby „uprościć strukturę operacyjną, zmniejszyć wydatki i wspierać stały wzrost przychodów”. Firma twierdzi, że zmiany przyniosą około 40 mln dolarów rocznych oszczędności kosztów nie-GAAP, z czego 20 mln dolarów ma być widoczne już w drugiej połowie 2022 r. W ciągu najbliższych dwóch lat oszczędności mają sięgnąć co najmniej 100 mln dolarów. Pracownicy w USA są informowani o tym, jak zwolnienia wpłyną na nich dzisiaj, a firma kontynuuje przegląd zmian wśród pracowników z oddziałów zagranicznych – terminy zwolnień będą się różnić w zależności od lokalnych przepisów prawa.

„Inicjatywa strategicznej integracji i optymalizacji kosztów” Desktop Metal jest wynikiem kilku strategicznych przejęć dokonanych w 2021 roku, w tym przejęć ExOne, Aidro, EnvisionTEC, Aerosint i Adaptive3D. Inicjatywa została podjęta w celu dostosowania struktury operacyjnej Desktop Metal i przejętych firm pod parasolem korporacyjnym firmy – inżynieria, produkcja, finanse, prawo, zasoby ludzkie i obsługa klienta zostaną teraz w pełni skonsolidowane w ramach Desktop Metal.

Firma twierdzi, że inicjatywa pozwoli bardziej skoncentrować się na produktach i programach rozwojowych, które „priorytetują krótkoterminowy wzrost przychodów i marży w szybko rozwijających się aplikacjach”, podczas gdy klienci wyżej wymienionych marek – a także działy takie jak Forust i Desktop Health – będą „skorzystaj z lepszej responsywności i jakości wsparcia”.

W 2021 roku wykazaliśmy znaczny wzrost, rozszerzając nasze portfolio produktów na nowe rynki i innowacyjne materiały” – skomentował Ric Fulop, założyciel i dyrektor generalny Desktop Metal. „Chociaż przejęcia, które sfinalizowaliśmy w 2021 r., przyczyniły się do tego wzrostu i lepszych możliwości rynkowych, ponieważ początkowo koncentrowaliśmy się na zbieraniu produktów i synergii wchodzenia na rynek, zwiększyły one również naszą bazę kosztową i globalny zasięg obiektów. Dzisiejsze ogłoszenie o naszej strategicznej inicjatywie integracji i optymalizacji kosztów jest wynikiem kompleksowego przeglądu portfolio i operacji biznesowych przeprowadzonego we wszystkich funkcjach w Desktop Metal„.

Jak wskazano we wcześniejszych ogłoszeniach dotyczących wyników finansowych, firma optymalizuje strukturę wydatków przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozwoju. W pierwszym kwartale 2022 r., Desktop Metal zanotował wzrost o +286% w ujęciu rok-do-roku, a przychody firmy wyniosły 43,7 mln dolarów, w porównaniu z 11,3 mln dolarów przychodów osiągniętych w pierwszym kwartale 2021 r. Równocześnie Desktop Metal wygenerował stratę na poziomie -69,5 mln dolarów, co spowodowało, że akcje spółki na giełdzie papierów wartościowych spadły o -65%. Strata operacyjna firmy powiększyła się o -18,3 mln dolarów rok-do-roku, podobnie jak EBITDA, która spadła do -41,6 mln dolarów w tym okresie. Aby poprawić kondycję finansową, firma ogłosiła ofertę obligacji zamiennych o wartości 100 mln dolarów.

Źródło: www.desktopmetal.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like