e-Nable – międzynarodowa organizacja, projektująca i tworząca protezy rąk dla dzieci w ramach projektów open-source, od jesieni zeszłego roku oficjalnie działa w Polsce. Na początku bieżącego roku zostaliśmy oficjalnym partnerem organizacji, podobnie jak Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D i szereg innych firm i organizacji tworzących rynek druku 3D. Ostatnio do tego grona dołączyło 3D Printers – producent drukarek 3D HBOT3D oraz dystrybutor Simplify3D, które przekazało darmowe licencje właśnie na ten program e-Nable Polska.

Liderem e-Nable Polska jest Krzysztof Grandys – lekarz medycyny, anestezjolog w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ramach wolontariatu projektuje, drukuje, składa i zawsze osobiście dostarcza Ręce3D potrzebującym dzieciom. Ich historie możecie zobaczyć na oficjalnej stronie e-Nable Polska. W pracach pomagają mu firmy z branży druku 3D w Polsce – część drukuje elementy Rąk3D, część dostarcza darmowe filamenty. HBOT3D postanowił wspomóc Krzysztofa Grandysa w inny sposób…

Problem z którym p. Grandys często się borykał to optymalizacja czasu wydruku danego elementu względem jego jakości. Szczególnie uciążliwe było to w przypadku elementów wykonanych z filamentów elastycznych, gdzie trzeba iść na duże kompromisy. Niestety z uwagi na to, że Ręce3D trafiają do dzieci i mają mieć charakter użytkowy, o żadnych tego typu kompromisach nie może być mowy – jakość musi być po prostu najwyższa.

Rozwiązaniem okazało się oprogramowanie Simplify3D, które zdaniem p. Krzysztofa stało się remedium na jego problemy:

Już po pierwszych próbach byłem bardzo mile zaskoczony efektem. Wydruk realizowany za pomocą slicera Simplify3D pozwalał na szybszy o 10-20% wydruk niż w innych programach. Także jego powierzchnia przy podporach zaczęła wyglądać tak jak tego oczekiwałem – nie miałem także problemów z ich usunięciem.

Problemem okazała się niestety cena programu…

Niestety, mimo fantastycznych funkcjonalności, Simplify3D ma jedną poważną wadę – cenę. 150$ to niewiele jak dla firmy, ale dla amatora druku 3D i wolontariusza e-Nable stanowi to już pewien wydatek.

Z pomocą przyszedł HBOT3D, który zgodził się przekazać e-Nable Polska licencje na oprogramowanie.

Na szczęście są jeszcze ludzie życzliwi i chętni do pomocy. Wrocławska firma 3D Printers – producent drukarek 3D HBOT3D przekazała mi darmową licencję oprogramowania. Była to fantastyczna wiadomość, ponieważ nie tylko pozwoli mi to na zwiększenie wydajności pracy, to istotnie poprawi jej jakość. Swoje podziękowania chciałbym złożyć przede wszystkim na ręce Pana Mariusza Olenkiewicza, który osobiście zajął się tym tematem.

Dzięki gestowi firmy 3D Printers i jej zaangażowanie w ruch e-Nable, dziękuję w imieniu swoim jak i przyszłych odbiorców Rąk3D.

Jak podkreślają to zarówno Krzysztof Grandys jak i Mariusz Olenkiewicz z 3D Printers, to nie koniec, a dopiero początek ich współpracy. Dzięki drukarkom 3D HBOT, które charakteryzują się dużymi komorami roboczymi na poziomie 30 cm w każdej osi, możliwym będzie drukowanie dużych elementów Rąk3D, na które również czeka wielu chętnych.

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like