Platforma produkcji na żądanie Hubs (dawniej 3D Hubs) opublikowała najnowszy raport poświęcony aktualnym trendom rynkowym w branży druku 3D. Według raportu, w latach 2021-2022 rynek druku 3D odnotował dodatni wzrost na poziomie +19,8%, powracając do poziomów sprzed pandemii C19. Podczas gdy inne branże produkcyjne doświadczały spadku wywołanych pandemią i powiązanymi z nią lock-downami gospodarczymi, sektor druku 3D był w stanie szybko dostosować się do potrzeb firm produkcyjnych i wsparcia przerwanych łańcuchów dostaw.

Technologie przyrostowe umożliwiły wytwarzanie większej liczby części i produktów lokalnie i na żądanie, ukazując potencjał druku 3D do realnego i efektywnego wykorzystania w cyfrowych procesach produkcyjnych. Spośród ankietowanych przez Hubs przedsiębiorstw aż 68% z nich wydrukowało w 3D więcej części w 2021 niż w 2020 roku, co wskazuje na znaczny wzrost rynku. Hubs prognozuje, że do 2026 r. rynek druku 3D prawie się potroi się, przewidując 44,5 miliarda dolarów przychodów.

Ponieważ coraz więcej firm i producentów zaczyna przestawiać się na integrację Przemysłu 4.0., rynek druku 3D może przyczynić się do zwiększenia trwałości łańcuchów produkcyjnych w kontekście globalnych wyzwań – jak chociażby trwającą wojnę na Ukrainie, czy wysoką niepewność co do sytuacji politycznej pomiędzy Chinami i Tajwanem. Podczas gdy drukowanie 3D jest szeroko stosowane w prototypowaniu Hubs przewiduje, że technologia ta będzie odgrywać istotną rolę pomocniczą w produkcji narzędzi, przyrządów i osprzętu produkcyjnego. Hubs twierdzi również, że istotnie zwiększy się udział drukarek 3D w produkcji części do użytku końcowego i w produkcji seryjnej.

Respondenci Hubs zauważyli również wzrost wykorzystania druku 3D do zastosowań o większym wolumenie produkcyjnym, przy czym 49% z nich stosuje tę technologię do serii produkcyjnych obejmujących ponad 10 części. Równocześnie firmy zajmujące się produkcją cyfrową doświadczyły zwiększonego popytu na ilości części przekraczające ilości 500 szt. Według Hubs popyt ten wzrósł o 163% w ciągu ostatnich pięciu lat. Oczekuje się, że ciągły postęp w produkcji druku 3D przyniesie więcej zastosowań w produkcji seryjnej i masowej w wielu branżach.

Obecnie różne branże, takie jak opieka zdrowotna, lotnictwo, motoryzacja i sektor energetyczny używa technologii druku 3D do produkcji funkcjonalnych części do użytku końcowego. Druk 3D umożliwił także masową personalizację w takich branżach jak dentystyczna, która produkuje implanty i urządzenia dostosowane do potrzeb pacjenta.

Równocześnie Hubs zauważa, że ​​druk 3D nadal nie jest obecnie w pełni wykorzystywany, a tylko 20% ankietowanych twierdzi, że korzysta z tej technologii w zależności od złożoności geometrycznej, jaką może osiągnąć. W raporcie zauważono, że nadal istnieją możliwości edukowania użytkowników na temat potencjału druku 3D w tworzeniu złożonych geometrii dla wszelkiego rodzaju części.

12 trendów na 2022 r.

Raport Hubs przewiduje wzrost następujących 12 trendów w 2022 roku:

 1. Zwiększona adaptacja druku 3D i silniejsze wejście na nowe rynki zbytu.
 2. Automatyzacja przepływu pracy w druku 3D i wykorzystanie robotów współpracujących, szczególnie w post-processingu.
 3. Solidniejsze łańcuchy dostaw i zlokalizowana produkcja na żądanie.
 4. Opracowanie i kwalifikacja wysokowydajnych materiałów do druku 3D (metale ogniotrwałe, ceramika, polimery wysokotemperaturowe i kompozyty).
 5. Zwiększone partnerstwa branżowe, fuzje i przejęcia.
 6. Wzrost zapotrzebowania na wielkoformatowe systemy druku 3D, szczególnie w druku 3D z metalu.
 7. Bardziej zrównoważone innowacje w zakresie wykorzystania, projektowania i materiałów do druku 3D.
 8. Zwiększone wykorzystanie druku 3D do zastosowań w produkcji końcowej i produkcji seryjnej.
 9. Poprawiona niezawodność i powtarzalność drukarek 3D.
 10. Standaryzacja branżowa, np. przyjęcie formatu plików 3MF.
 11. Zwiększona integracja produkcji na żądanie, just-in-time (JIT) dzięki integracji Internetu Rzeczy (IoT).
 12. Zmniejszona interwencja człowieka między systemami inwentaryzacji a zdolnościami produkcyjnymi.

Źródło: www.hubs.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like