Firma analityczna SmarTech opublikowała właśnie raport poświęcony patentom funkcjonującym w obszarze technologii przyrostowych z metali. Wśród firm posiadających największą liczbę patentów tego typu znajdują się tacy giganci przemysłowi jak GE, HC Starck, Hitachi, Cabot (amerykańska firma chemiczna) i Hamilton Sundstrand (amerykańska firma działająca w branży obronnej i lotniczej). Z kolei w obszarze patentów najlepiej zabezpieczających rozwiązania technologiczne wykorzystywane w drukarkach 3D SmarTech najwyżej ocenia patenty EOS i GE, przy równocześnie dość słabej pozycji 3D Systems.

Poszczególne patenty odnoszą się ściśle do określonych stopów metali – panuje pod tym względem swoisty podział wpływów. Np. GE posiada większość patentów dotyczących niklu i tytanu, podczas gdy te należące do HC Starck koncentrują się na tantalu i niobie. EOS posiada najwięcej patentów dot. procesów technologicznych w druku 3D z metali, w szczególności dotyczących aluminium, stali, tungstenu i metali szlachetnych. Drugą pozycję pod tym względem zajmuje Hamilton Sundstrand.

Wg raportu 70% patentów dotyczy metod wykorzystywanych w procesie selektywnego topienia sproszkowanych metali (SLM / DMP / DMLS) oraz selektywnego spajania ich wygrzewania w piecach (Binder Jetting). SmarTech zwraca uwagę, że sporo miejsca na innowacje wciąż znajduje się w obszarze takich technik jak Material Extrusion (procesy technologiczne polegające na wytłaczaniu materiału przez głowicę, wykorzystywane np. przez Desktop Metal czy Markforged), Material Jetting (natryskiwanie materiału z nanocząsteczkami metali, wykorzystywane np. przez XJet) czy Directed Metal Deposition.

Raport pt. “3D Printed Metals: A Patent Landscape Analysis — 2018” można zamówić na stronie internetowej SmarTech.

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like