W kontekście rosnącego zainteresowania technologią selektywnego spiekania laserowego (SLS) ważne jest zrozumienie kwestii bezpieczeństwa i regulacji prawnych dotyczących tej metody druku 3D. SLS, choć oferuje znaczące korzyści, wiąże się z pewnymi wyzwaniami bezpieczeństwa i wymaga przestrzegania określonych standardów prawnych.

Jednym z głównych wyzwań w technologii SLS jest ekspozycja na proszek polimerowy z którego prowadzona jest produkcja przyrostwa. Proszek ten może być niebezpieczny przy wdychaniu i wymaga stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak maski przeciwpyłowe i systemy wentylacji. Ponadto, wysokoenergetyczne lasery wykorzystywane w SLS wymagają środków ostrożności, aby uniknąć kontaktu ze skórą czy oczami.

Przemysł druku 3D, w tym technologia SLS, podlega różnym regulacjom i standardom, które mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. W Unii Europejskiej drukarki 3D i materiały eksploatacyjne muszą spełniać dyrektywy dotyczące maszyn oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. W USA, agencje takie jak OSHA (Occupational Safety and Health Administration) określają wytyczne dotyczące bezpiecznego środowiska pracy. Istotne są także kwestie prawne związane z ochroną własności intelektualnej. Chcąc wyprodukować jakąś rzecz pobraną z internetu, należy być świadomym praw autorskich, patentów i znaków towarowych.

Materiał PA12 używany w technologii SLS musi spełniać określone normy i certyfikacje, szczególnie w branżach takich jak lotnictwo, motoryzacja czy medycyna. Musi być certyfikowany pod kątem biokompatybilności lub spełniać określone normy dotyczące odporności ogniowej. Technology Applied – największa polska firma usługowa, korzysta wyłącznie z certyfikowanych materiałów dostarczanych przez niemiecką firmę EOS.

Zarówno producenci, jak i użytkownicy technologii SLS muszą być świadomi istotnych kwestii bezpieczeństwa i przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych. Obejmuje to właściwe zarządzanie ryzykiem, przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochronę własności intelektualnej. W przypadku pytań lub wątpliwości warto skorzystać z pomocy ekspertów – np. firmy Technology Applied, która od blisko dziesięciu lat specjalizuje się w druku 3D w technologii SLS i na co dzień obsługuje czołowe firmy produkcyjne z Polski i Europy.

Źródło: www.3dprintingcenter.net

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like