Sektor edukacyjny jest jednym z najważniejszych obszarów działania dla firm z branży druku 3D na świecie. Szkoły i uczelnie wyższe są nie tylko natualnymi klientami dla firm produkująych i sprzedających drukarki 3D, lecz również miejscem, gdzie ich potencjalni, przyszli klienci zdobywają wiedzę na temat technologii przyrostowych. Edukacja w tym zakresie jest kluczowa jeśli chce się myśleć o dalszej popularyzacji druku 3D i zwiększaniu stopnia jego wykorzystania.

MakerBot to firma, która jako jedna z pierwszych zrozumiała potencjał tkwiący w programach edukacyjnych dla szkół i uczelni, sukcesywnie wdrażając w nich swoje rozwiązania już od ponad trzech lat. Teraz uczyniła kolejny krok w kierunku zwiększenia swojej obecności w szkolnictwie, nawiązując wyjątkową współpracę z Samsungiem. W ramach współpracy, drukarki 3D MakerBota będą integralną częścią dwóch programów edukacyjnych Samsunga – Smart Classrooms oraz Digital Academies.

Pierwszy z nich działa od 2013 r. Jest skierowany do uczniów w wieku od 6 do 16 lat i ma za zadanie zaznajamiać ich z nowymi technologiami. Samsung nie tylko dostarcza sprzęt potrzebny do zajęć, lecz zapewnia odpowiedni program nauczania oraz uczestniczy w zajęciach i szkoleniach dla uczniów i ich nauczycieli. Program funkcjonuje w 20 krajach, gdzie otwarto łącznie ponad 1300 „mądrych klas„.

Digital Academies to z kolei centra szkoleniowe również koncentrujące się na obszarze nowych technologii. Program jest skierowany do starszych uczniów i studentów w wieku 16-24 lata i ma za zadanie przygotwać ich do przyszłej pracy zawodowej. W Europie działa 65 centrów tego typu.

Jeśli chodzi o współpracę Samsunga z MakerBotem, to drukarki 3D firmy trafią do szkół, uczelni i muzeów w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii („Poland is [as usual…] not included„). Podczas współnych zajęć, MakerBot będzie wprowadzał uczniów i studentów w obszary projektowania przestrzennego, projektowania pod druk 3D oraz samego drukowania 3D. Generalnie, koncept całego programu sprowadza się do nauczenia uczniów i studentów kompleksowego myślenia o tworzeniu rzeczy – począwszy od projektu cyfrowego, na fizycznym modelu, który można wziąć do ręki.

Celem Samsunga w ciągu najbliższych sześciu lat jest objęcie swoim programem 400 tysięcy młodych ludzi w Europie. Miejmy nadzieję, że w którymś momencie program – chociażby w wersji pilotażowej, trafi do Polski…?

Źródło: www.3dpritningindustry.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

2 Comments

  1. Polska nie jest specjalnie dyskryminowana. Nie uruchomili np. też we Francji, w Holandii, ani w Danii. 🙂

Comments are closed.

You may also like

More in News