Nie, to nie jest prima aprilis. To się wydarzyło naprawdę. MakerBot – pierwszy producent desktopowych drukarek 3D na świecie, a zarazem jedna z największych firm tego typu na rynku, ogłosił połączenie się z Ultimakerem – przez wielu uważanym za największego gracza na rynku maszyn desktopowych w ogóle. W ramach zawartej umowy, NPM Capital – właściciel Ultimakera, planuje wnieść aktywa holenderskiej firmy w nowo utworzony podmiot i zainwestować w niego 15,4 mln dolarów, podczas gdy Stratasys – właściciel MakerBota, wniesie aktywa amerykańskiego producenta i zainwestuje dodatkowe 47 mln dolarów. Równocześnie NPM Capital będzie właścicielem 54,4%, a Stratasys 45,6% udziałów nowej, połączonej firmy. Aby spróbować to przedstawić we właściwej perspektywie – to tak jakby Ford połączył się z Volkswagenem…

Nowy podmiot będzie wspierany przez dotychczasowych inwestorów – NPM Capital i Stratasys, i skorzysta z planowanej inwestycji gotówkowej w łącznej kwocie 62,4 mln dolarów. Nową firmą będą kierować Nadav Goshen – obecny dyrektor generalny MakerBot i Jürgen von Hollen – obecny dyrektor generalny Ultimaker. von Hollen będzie pełnić funkcję co-CEO i zarządzać operacjami komercyjnymi, podczas gdy Nadavem będzie zarządzać operacyjnie oraz będzie miał nadzór nad badaniami i rozwojem. Obydwie firmy – będące od teraz jedną firmą, utrzymają swoje dotychczasowe siedziby w Holandii i w USA.

Po formalnym zamknięciu, transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na przychody Stratasys, który jest właścicielem mniej niż 50% nowego podmiotu. Transakcja podlega konsultacjom z odpowiednimi organami przedstawicielskimi pracowników oraz otrzymaniu zgód regulacyjnych, a także spełnieniu innych zwyczajowych warunków formalnego zamknięcia umowy, w wyniku czego ostateczne ramy czasowe na ostateczne zamknięcie nie są jeszcze dostępne. Niemniej jednak, powyższe działania mają zakończyć się w trakcie drugiego lub trzeciego kwartału 2022 r.

O ile od kilku lat MakerBot pozostawał w cieniu Stratasysa – swojego dotychczasowego, wyłącznego właściciela, o tyle Ultimaker jest bezsprzecznie numerem jeden wśród producentów desktopowych drukarek 3D typu FDM / FFF dla klientów korporacyjnych na świecie. Połączenie się obydwu firm w jeden podmiot tworzy gigantyczną lukę pomiędzy nim, a jakąkolwiek inną firmą tego typu z Europy i ze świata. Z drugiej strony – zarówno MakerBot jak i Ultimaker automatycznie tracą swojego głównego konkurenta na rynku, tworząc jeden globalny – i jak na razie niedościgniony dla kogokolwiek innego zespół.

Na przestrzeni najbliższych miesięcy – a może nawet i całego roku, pomiędzy firmami pozostanie do rozstrzygnięcia kilka istotnych kwestii:

  • czy będą funkcjonować jako dwie niezależne marki, czy zostanie to ujednolicone?
  • czy w dalszym ciągu będą rozwijane dwie niezależne linie produktowe: MakerBot METHOD i Ultimaker S3 / S5, czy też powstanie nowy produkt, implementujący rozwiązania z obydwu maszyn?
  • czy CURA nadal będzie darmowa i udostępniana innym firmom? czy MakerBot będzie z niej korzystać?
  • jak potoczą się losy Thingiverse?
  • jak to połączenie wpłynie na lokalnych dystrybutorów, którzy do tej pory konkurowali ze sobą (dystrybutor MakerBota nie mógł być dystrybutorem Ultimakera i odwrotnie)?

Niezależnie od powyższego, warto też wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy – niekwestionowanym zwycięzcą tej transakcji jest Stratasys. Jeżeli na świecie była jakakolwiek firma, która mogłaby w jakikolwiek sposób realnie konkurować z jego produktami klasy FDM pod względem skali wdrożeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych, to był to Ultimaker. Teraz staje się właścicielem 45,6% podmiotu, którego Ultimaker jest częścią. Twórca technologii FDM posiada w tej chwili blisko połowę udziałów w największym producencie desktopowych drukarek 3D tego typu…

Źródło: www.ultimaker.com & www.makerbot.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like