Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował połączenie notowanej na giełdzie papierów wartościowych NewConnect spółki MODE S.A. oraz Sygnis New Technologies Sp. z o.o. Równocześnie MODE S.A. zmieniło nazwę na Sygnis S.A. i tym samym jedna z najdłużej działających firm na polskim rynku druku 3D oficjalnie trafiła na parkiet.

Wraz ze zmianą nazwy, KRS zarejestrował 16,8 mln akcji serii C z emisji połączeniowej, które zostały już przydzielone dotychczasowym udziałowcom Sygnis New Technologies. Nowe akcje serii C stanowią prawie 74% nowej struktury akcjonariatu Sygnis S.A., która zastąpi MODE na rynku NewConnect. Sygnis zapowiedział także publikację planów rozwoju na kolejne lata, co ma nastąpić na przestrzeni najbliższych kilku tygodni.

Sygnis New Technologies to spółka deeptech prowadząca projekty badawczo-rozwojowe w zakresie technologii przyrostowych. Grupa Sygnis obecnie pracuje nad kilkudziesięcioma projektami rozwiązując problemy w obszarach nowych technologii przyrostowych, biotechnologii, energetyki i nanotechnologii.

Źródło: www.newseria.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like