VoxelMatters – firma wydawnicza i analityczna, specjalizująca się w śledzeniu globalnej branży druku 3D, opublikowała raporty rynkowe dotyczących technicznego i tradycyjnego wytwarzania przyrostowego z ceramiki. Raporty zatytułowane „Technical Ceramic AM Market 2023” oraz „Traditional Ceramic & Sand AM Market 2023„, zawierają informacje na temat sprzedaży i działalności biznesowej wszystkich głównych firm działających obecnie w tych segmentach, pozyskane od 171 firm. VoxelMatters szacuje, że do 2032 r. rynek druku 3D z ceramiki technicznej osiągnie wartość 2 miliardów dolarów, a rynek druku 3D z ceramiki tradycyjnej i piasku osiągnie poziom 1,7 miliarda dolarów.

Nowe badania rynkowe, oparte na aktualizowanej przez VoxelMatters bazie danych firm specjalizujących się w ceramicznym druku 3D, zapewniają najbardziej wszechstronne analizy i prognozy dotyczące światowego rynku. Po raz pierwszy segmenty druku 3D z ceramiki technicznej i tradycyjnej zostały podzielone na niezależne raporty, aby odzwierciedlić bardzo odmienną charakterystykę każdego segmentu przemysłowego. Ceramika techniczna charakteryzuje się produkcją małych, zaawansowanych części, z kolei ceramika tradycyjna dotyczy zastosowań odlewniczych i wielkoformatowych form piaskowych.

VoxelMatters przewiduje się, że segment druku 3D z ceramiki technicznej wzrośnie ze 113 mln dolarów w 2022 r. do 2 miliardów dolarów przychodów do 2032 r., przy 33,5% CAGR. Z kolei przychody w segmencie druku 3D z tradycyjnej ceramiki i piasku wzrosną ze 137 milionów dolarów do 1,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 30,4% CAGR w tym samym okresie.

Druk 3D z ceramiki technicznej

Nowy 200-stronicowy raport — zawierający ponad 128 wykresów i tabel danych, koncentruje się na ceramice technicznej wykorzystywanej w druku 3D do produkcji wysokowydajnych części, które zwykle ważą zaledwie kilka gramów. Wykorzystując VoxelMatters Directory – największy światowy katalog firm tworzących branże przyrostową, który obejmuje ponad 6800 firm, zespół zidentyfikował 108, które specjalizują się w druku 3D z ceramiki technicznej. Wśród nich 24 stanowią producentów drukarek 3D, 40 to dostawcy materiałów, a 44 świadczy usługi.

Wśród opisywanych firm znalazły się m.in.: 10dim Tech, 3DCERAM, Admatec i Formatec (część Nano Dimension), AON, BMF, Bosch Advanced Ceramics, CERHUM, Desktop Metal and ExOne, Goodman Technologies, iLaser, KRAHN Ceramics, Kyocera Fine Ceramics, Lithoz, Nanoe, nScrypt, Schunk Carbon Technology, Steinbach, Tethon 3D, voxeljet, WZR Ceramic Solutions, XJet, Zipro.

Kluczowe spostrzeżenia z raportu:
 • w 2022 r. przychody ze sprzedaży drukarek 3D tego typu stanowiły 53% rynku
 • rynek zdominowany jest przez technologie oparte o fotopolimeryzację (VPP)
 • największe firmy produkujące drukarki 3D w 2022 r. pod względem przychodów stanowią: Lithoz, 3DCeram, Desktop Metal, iLaser i XJet
 • materiały fotopolimerowe domieszkowane ceramiką stanowiły 54% przychodów
 • sektor usług druku 3D w tym segmencie oczekuje znacznego wzrostu, z przewidywanym CAGR na poziomie 35%
 • spółki z siedzibą w regionie EMEA wygenerowały największe przychody w 2022 r. wynoszące łącznie 34,29 mln dolarów.

Druk 3D z ceramiki tradycyjnej i piasku

Zespół VoxelMatters zidentyfikował 63 firmy zajmujące się szeroko rozumianą tradycyjną ceramiką: 21 producentów drukarek 3D, 18 dostawców materiałów i 46 usługodawców. Wiodące i wschodzące firmy, o których mowa w raporcie, to: 3D Potter, AFS, AMSKY, Ceramica Collet, Christenguss, CITELE Group, Desktop Metal, Desamanera, EASYMFG, Eisengiesserei Mezger, Enable, FHZL, Guangdong Zhongliding Intelligent Technology, Hetitec, HumTown Additive, ITOCHU International, KOCEL, Metang Novatech, voxeljet i WASP.

Kluczowe spostrzeżenia z raportu:
 • przychody ze sprzedaży drukarek 3D osiągną do 2032 r. poziom 1 miliarda dolarów
 • przychody z usług druku 3D wzrosną w tempie 22,6% CAGR do 2032 r.
 • czołowymi producentami drukarek 3D w 2022 r. pod względem przychodów byli: ExOne, voxeljet, HumTown Additive, KOCEL
 • sektory przemysłowy, motoryzacyjny, energetyczny i konsumencki stanowią ponad 60% rynku
 • rynek EMEA jest największy ze względu na obecność firm produkujących drukarki 3D.

Szczegóły obu raportów, w tym pełne spisy treści i dane liczbowe, dostępne są na stronie internetowej VoxelMatters. Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące obu raportów są dostępne na żądanie.

Źródło: www.voxelmatters.report

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like