Miesiąc temu Zortrax zaskoczył wszystkich, ogłaszając podpisanie listu intencyjnego z Corolens -notowaną na NewConnect firmą specjalizującą się w dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla branży okulistycznej. Na mocy tego listu, firmy miały się połączyć, umożliwiając Zortraxowi długo oczekiwane wejście na giełdę. Teraz olsztyńska spółka ogłosiła „możliwie szybką” finalizację transakcji połączenia z Corolens, zapowiadając równocześnie, że wkrótce zaprezentuje „osiągnięcia” w bardzo perspektywicznych branżach co ma przełożyć się na „ogromne zaskoczenie dla rynku”.

Mariusz Babula – wiceprezes Zortrax, w wypowiedzi dla ISBtech powiedział, że obecny udział firmy w światowym rynku desktopowych drukarek 3D wynosi ok. 3%. Po siedmiu miesiącach 2020 r. Zortrax miał 20,4 mln zł przychodów, wobec 24,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. „W związku z planowanym połączeniem [z Corolens], sprawozdanie musi uwzględniać kilka księgowych operacji o charakterze jednorazowym i niegotówkowym – jak choćby rozwiązanie aktywa podatkowego Zortrax. Miało to negatywny wpływ na prezentowane dane. Prezentowana EBITDA wyniosła -0,1 mln zł wobec -0,6 mln zł po siedmiu miesiącach 2019 r. Na poziomie netto negatywny wpływ tych zdarzeń wynosi ok. 2,9 mln zł. Na koniec lipca Zortrax dysponował środkami pieniężnymi w wysokości 3,4 mln zł wobec 2,8 mln zł rok wcześniej” – dodał Babula.

Połączenie z Corelens ma zostać dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax. W ramach emisji połączeniowej Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax 111 937 500 akcji, po cenie jednostkowej 1,34 zł. Emisja zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować ok. 97% akcji Corelens w podwyższonym kapitale zakładowym Corelens. W zamian za 1 akcję Zortrax wydanych zostanie 15 akcji nowej emisji Corelens. Efektem połączenia będzie uzyskanie przez Zortrax statusu spółki publicznej. Corelens zmieni także nazwę na Zortrax, a jego dotychczasowa działalność stanie się jedną z linii biznesowych Zortrax w segmencie healthcare.

Czy przełoży się to na jakieś nowości produktowe? Tak zapowiada to Mariusz Babula:

Wkrótce będziemy mogli zaprezentować osiągnięcia w jeszcze bardziej perspektywicznych branżach. Podejrzewam, że dla wielu będzie to ogromne zaskoczenie. Skala potencjału jest w tej chwili trudna do oszacowania. Jestem jednak pewien, że możemy stać się jedną z tych marek, które zmieniają postrzeganie polskiej gospodarki i możliwości technologicznych polskich firm. Nasz cel pozostaje niezmienny – chcemy być liderem światowego rynku specjalistycznych drukarek 3D.

Źródło: www.money.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like