Ostatnia analiza wytwarzania przyrostowego materiałów kompozytowych opublikowana przez 3dpbm pokazała, że do końca 2030 roku, rynek będzie generował 10,6 mld USD (ok. 40,60 mld PLN) przychodu rocznie. Brytyjska platforma ogłosiła także powołanie swojej grupy zajmującej się analizą rynku i doradztwem, aby dopełnić zakres działań serwisu i stworzyć obszerny katalog branżowy. 

13 października 3dpbm, wydawca wiodącego brytyjskiego portalu o druku 3D 3dprintingmedia.network, opublikował wyniki analizy rynku wytwarzania addytywnego kompozytów. W kompleksowym badaniu Composites AM 2020–2030, przeprowadzonym w II i III kwartale 2020 r. udział wzięło 50 firm zajmujących się technologiami przyrostowymi. Zestawienie pozwoliło na zebranie informacji o sprzedaży i działalności biznesowej największych przedsiębiorstw działających w tej branży. 3dpbm szacuje, że całkowity rynek druku 3D kompozytów (w tym materiały eksploatacyjne, sprzęt, usługi i zastosowania) wzrośnie z 480 mln USD w 2020 roku do ponad 10,6 mld USD do końca 2030 roku. 

Na seminarium internetowym, firma 3dpbm zaprezentuje najważniejsze wnioski, wynikające z badania. Data i godzina webinaru zostaną wkrótce podane. Wszelkie dodatkowe raporty dotyczące tego badania, w tym materiały, wydajność produkcji i rynek druku 3D zostały uwzględnione w poniższej analizie. 3dpbm zapowiada możliwość dalszych konsultacji i zaangażowanie w tematy badawcze, w tym krótkie konferencje prasowe i spersonalizowane raporty. 

O Composites AM 2020-2030

Badanie składa się ze 170 stron głębokiej analizy każdego z głównych podsegmentów druku 3D materiałów kompozytowych. Analiza jest skoncentrowana na penetracji rynku wytwarzania przyrostowego kompozytów, a także na rozwoju i ewolucji technologii, sprzętu oraz materiałów. Raport jest zakończony oceną możliwości związanych z zastosowaniem druku 3D kompozytów w wytwarzaniu prototypów, oprzyrządowania i produkcji elementów użytku końcowego. 

„Badania te realizowane są w czasach, gdy zastosowanie wytwarzania przyrostowego do produkcji części kompozytowych – głównie polimerów wzmacnianych włóknem węglowym i szklanym (CFRP i GFRP) – przeżywa nową ewolucję technologiczną” – komentuje autor badania, Davide Sher.
„Trwa konsolidacja obecnych materiałów z ciętych włókien i technologii – druku 3D klasy desktop i wielkoformatowe, a także Powder Bed Fusion (stapianie w złożu proszkowym). Wtedy pojawia się nowa gałąź procesów zdolnych do masowej produkcji, która wykorzystuje i dodatkowo automatyzuje ciągłą produkcję części kompozytowych z włókien . Nie ma lepszego czasu, aby wejść na ten rynek ”.

W badaniu przedstawiono aktualne możliwości druku 3D kompozytów, a także pozycję na rynku wszystkich kluczowych firm wraz z prognozami popytu i przychodów dla różnych rodzajów sprzętu, materiałów, oprogramowania, usług i zastosowań. Pozyskane dane są uporządkowane według rodzajów technologii, surowców i współczynników kształtu (zarówno dla materiałów standardowych, jak i wzmacnianych). 

Firmy, które zostały uwzględnione w raporcie to między innymi: Markforged, 9T Labs, EOS, SABIC, Ingersoll, Thermwood, Stratasys, CRP Group, Desktop Metal, Lehmann & Voss, DSM Additive Manufacturing (obecnie część Covestro), Solvay, Hexcel, CEAD, Electroimpact , Continuous Composites, Orbital Composites i wiele innych.

Badanie daje pogląd na sytuację rynkową druku 3D kompozytów oraz przekazuje niezbędne informacje dla dostawców. Raport jest także skierowany do firm pragnących wejść na rynek i wykorzystać możliwości druku 3D. Skorzystają z niego również firmy chcące wdrożyć technologie addytywne do produkcji elementów kompozytowych. Analiza pomoże im szybko i dokładnie zrozumieć potencjał wytwarzania przyrostowego. Jest także przydatna dla inwestorów poszukujących kolejnych przełomowych technologii i zastosowań produkcyjnych. 

Kluczowe wnioski 

Z analizy wynika, że obecnie czołowymi metodami wytwarzania addytywnego kompozytów jest wielkoformatowy druk 3D Large Format Additive Manufacturing (LFAM) i technologie proszkowe Powder Bed Fusion (PBF). Najnowsze procesy łączące technologie wytłaczania/zautomatyzowanego budowania obiektów za pomocą warstw są postrzegane jako duża, długoterminowa inwestycja. 

Raport wykazał, że zaangażowanie w wytwarzanie przyrostowe kompozytów będzie stwarzać dużą możliwość uzyskania przychodów. Jest to krok w inną drogę niż druk 3D z metali, ceramiki, czy polimerów, gdzie wartość wyprodukowanych części może być nawet dziesięciokrotnie wyższa niż koszt użytych materiałów. W przypadku wytwarzania kompozytów ten stosunek może zmniejszyć się około 2-3 razy do końca okresu prognozy, ponieważ rynek zmierza w kierunku masowej produkcji przyrostowej. 

Z racji wdrożenia elektrycznych środków transportu, zarówno lądowych i powietrznych, projektanci poszukują alternatyw dla tradycyjnych części metalowych, z powodu redukcji wagi. Kompozyty mogą zapewnić lepszy stosunek masy do wytrzymałości, wymagany aby zagwarantować lepszą wydajność i dłuższą eksploatację części. Doskonałe właściwości kompozytów zbrojonych włóknami (FRP) prognozują także większe wykorzystanie w porównaniu z niewzmacnianymi tworzywami sztucznymi, ponieważ ceny elementów i materiałów są obniżane dzięki większej wydajności sprzętu. Te wszystkie czynniki przyczyniają się do znacznego ogólnego wzrostu w tym segmencie druku 3D. 

Wszelkie szczegóły raportu można znaleźć na stronie internetowej brytyjskiej firmy. Streszczenie raportu są dostępne na żądanie.

3dpbm Research 

Nowo uruchomiona jednostka 3dpbm Research zajmuje się badaniem rynku i doradztwem w ramach serwisu. Platforma oferuje pełen zakres usług wspierających ekosystem wytwarzania przyrostowego. 

3dpbm składa się z 3D Printing Media Network, wiodącego globalnego portalu redakcyjnego w branży, 3D Printing Business Directory, największej listy zweryfikowanych firm zajmujących się drukiem 3D na świecie oraz 3dpbm Research, zapewniającego analizy branżowe, prognozowanie rynku i ewolucję możliwości dla członków łańcucha dostaw wytwarzania przyrostowego i użytkowników końcowych.

Patrycja Gwiazda
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

    Comments are closed.

    You may also like