Zortrax, jedna z najpopularniejszych polskich firm, oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu technologii przyrostowych, podpisała list intencyjny z Skriware. Już od III kwartału 2021 r. drukarka 3D Zortrax M200 Plus będzie elementem rozwiązań dostarczanych przez Skriware do szkół w Polsce i za granicą. Założenia projektu obejmują wyposażenie ponad 4,5 tys. polskich szkół w nowoczesne laboratoria SkriLab. Projekt jest realizowany w ramach programu “Aktywna Tablica”. 

Skriware to technologiczny start-up założony w 2015 roku, w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Jest odpowiedzialny za tworzenie nowoczesnych laboratoriów, które pozwalają na wdrożenie technologii przyrostowych, elementów robotyki, programowania i projektowania 3D do szkół. Strategiczna współpraca Zortrax z Skriware pozwoli zrealizować wizję towarzyszenia przyszłym inżynierom, projektantom i medykom już od wczesnych lat edukacji. W ramach partnerstwa do każdej placówki edukacyjnej, posiadającej SkriLab, trafi co najmniej jedna drukarka 3D Zortrax M200 Plus. 

SkriLaby to nowoczesne laboratoria edukacyjne, które pozwolą kształcić uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w różnych dziedzinach. Interdyscyplinarne i angażujące podejście do nauki szkolnych przedmiotów pozwala uczniom zdobywać wiedzę z większą efektywnością. Wysoka elastyczność systemu nauczania jest szczególnie ważna w warunkach nauczania zdalnego. Uczniowie zmagający się z trudnościami z koncentracją lub ograniczeniami intelektualnymi i psychoruchowymi potrzebują nieszablonowego podejścia do kształcenia. Może być to zapewnione dzięki współpracy Zortrax i Skriware.

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, system nauczania wymagał restrukturyzacji i dostosowania. Globalnym trendem w edukacji są metody w obszarach STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics). Wdrożenie zajęć w SkriLabach do aktualnych sposobów nauczania jest zgodne z panującymi na całym świecie trendami.  

Drukarki 3D Zortrax staną się nieodłącznym elementem ekosystemu edukacyjnego Skriware, implementowanego do laboratoriów SkriLab w szkołach w Polsce i za granicą. Program edukacyjny oferowany przez start-up jest używany na całym świecie, między innymi w Belgii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Australii i Indiach. Celem Zortrax jest globalna ekspansja, niemniej jednak aktualnie firma chce wyposażyć jak najwięcej polskich szkół. Program ,,Aktywna Tablica 2020-2021” pozwoli wdrożyć nowoczesne rozwiązania Skriware do kilku tysięcy polskich placówek edukacyjnych. Usługa Zortrax inCloud pozwoli na łatwe wdrożenie urządzeń polskiego producenta do rozwiązań oferowanych przez Skriware. 

Start-up technologiczny posiada już sieć 12 dystrybutorów, obejmującą zarówno kraje europejskie, jak i RPA, Malezję, Australię, Indie czy kraje Bliskiego Wschodu. Współpraca Zortrax i Skriware pozwoli dotrzeć do klientów na całym świecie, a globalna sieć dystrybutorów i partnerów Zortrax zagwarantuje im niezbędne wsparcie serwisowe. Z drugiej strony Skriware, wyróżniane ze względu na swoją innowacyjność i nieszablonowe podejście do edukacji, zapewni szereg narzędzi do edukacji specjalnej i zintegrowanej. 

Grafika przewodnia: Materiały prasowe Zortrax

Patrycja Gwiazda
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in News