W opublikowanym raporcie finansowym za III kwartał 2022 r. 3D Systems raportuje spadek przychodów o -15,2% w stosunku do ubiegłego roku. Firma wygenerowała 132,3 mln dolarów, co stanowi istotny spadek w porównaniu do 156,1 mln dolarów jakie przyniosła w tym samym okresie ubiegłego roku. Według dyrektora generalnego firmy, dr Jeffreya Gravesa, wyniki te „były zgodne z jej ostatnimi oczekiwaniami” i odzwierciedlają ciągły wpływ zmniejszonych wydatków konsumenckich, co z kolei doprowadziło do spadku popytu głównie ze strony klientów stomatologicznych.

Od czasu strategicznej restrukturyzacji 3D Systems w trzecim kwartale 2020 r. firma raportowała swoje dane finansowe zarówno w swoich tradycyjnych działach produktów i usług, jak i w pionach przemysłowych i opieki zdrowotnej. W ubiegłym kwartale dział produktów firmy wygenerował 96,3 mln dolarów – o 11,6% mniej niż rok temu, podczas gdy dział usług przyniosły 35,9 mln dolarów przychodów – o 23,9% mniej niż w 2021 r.

Przed ogłoszeniem wyników firma nie przedstawiła zbyt wielu przyczyn tych spadków przychodów, poza okolicznościami makroekonomicznymi, zmniejszoną sprzedażą produktów dentystycznych i zbycia firm i działów generujących wcześniej stałe przychody – np. we wrześniu 2021 r. 3D Systems sprzedało swój dział druku 3D, który przekształcił się w niezależną firmę – Quickparts. Zyski ze sprzedaży tego działu jak i innych podmiotów zależnych (jak Cimatron i Simbionix) zostały zainwestowane w przejęcia Allevi, Oqton, Kumovis, Titan Robotics, Additive Works i Volumetric Biotechnologies, jednakże nie wpłynęło to jak dotąd na istotne zwiększenie przychodów.

Wyłączając zbycia i wahania kursów walut, 3D Systems podkreśla, że ​​spadek przychodów nie był tak gwałtowny, jak się początkowo wydaje. Chociaż przychody z sektora przemysłowego spadły o -14,6%, spadek ten wyniósł zaledwie -9%, gdy weźmie się pod uwagę te czynniki. Podobnie przychody firmy z sektora opieki zdrowotnej spadły o -16%, ale mierzone na tej samej zasadzie spadły tylko o -3,5%.

Zakładając, że nie nastąpią żadne zmiany makroekonomiczne, które wpłyną na popyt lub zakłócą łańcuch dostaw, 3D Systems ustaliła swoją prognozę na rok 2022 na poziomie 535 – 545 mln dolarów przychodu, w porównaniu z początkowo przewidywanymi 530 – 570 mln dolarów. Firma utrzymała prognozę marży zysku brutto Non-GAAP na poziomie 39% – 41%, podczas gdy jej koszty operacyjne Non-GAAP mają wynieść około 240 – 245 milionów dolarów.

3D Systems zakończyło trzeci kwartał 2022 r. z 609,4 milionami dolarów w gotówce, co daje jej dobrą pozycję do dokonywania przyszłych inwestycji, chociaż Graves twierdzi, że jej głównym priorytetem pozostaje wykorzystanie wcześniejszych przejęć, a także zwiększenie obecności na rynkach wschodzących.

Źródło: www.3dsystems.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like