Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez 3dbpm Research, oddziałem 3dbpm zajmujący się analizą rynku, wartość rynku druku 3D z metalu stale rośnie. Nowy raport został sporządzony na podstawie wyników segmentu druku 3D z metalu z czwartego kwartału 2020 i pierwszego kwartału 2021 roku. Dokument Metal AM Market Opportunities and Trends 2020–2030 zawiera analizę wyników finansowych producentów maszyn, materiałów i usługodawców z branży wytwarzania przyrostowego z metalu. 

Według przeprowadzonych analiz, wartość sektora druku 3D z metalu wzrośnie z 1,6 mld dolarów w 2020 r. do 31,78 mld dolarów do końca 2030 r. Raport 3dpbm zawiera szereg cennych danych i prognoz opartych na badaniu firm działających w zakresie druku 3D z metalu. W analizie zbadano wyniki finansowe 296 firm – w tym 29,8% producentów sprzętu, 18% producentów materiałów i 52,2% usługodawców. Dane uzyskane przez 3dpbm Research, przy wsparciu jednego z największych internetowych portali informacyjnych w branży druku 3D na świecie – 3D Printing Media Network, zostały poparte przez czołowych interesariuszy tego sektora wytwarzania przyrostowego. Liderami branży są 3D Systems, Desktop Metal, ExOne, Renishaw, SLLM Solutions oraz Stratasys. 

3dpbm Research szacuje, że rynek druku 3D z metalu, w przeciągu kolejnych dziesięciu lat, będzie generował przychody na poziomie 3,1 miliarda dolarów rocznie. Wzrost wartości tego sektora wytwarzania przyrostowego został zapoczątkowany dziesięć lat temu, a jego szybki rozwój ma nastąpić w przeciągu kolejnych dziesięciu lat. 

Technologia metal binder jetting, wraz z innymi nowymi metodami przyrostowymi stanowi wstęp do szybszej i bardziej przystępnej cenowo produkcji addytywnej z metali. Potencjał technologii opartych na wytwarzaniu z metalu w formie drutu (np. EBAM i WAAM) rośnie, z względu na większą dostępność prętów i drutów metalowych w porównaniu do sproszkowanych metali. Niemniej jednak, spektrum materiałów w tym sektorze druku 3D stale się poszerza. 

Według raportu 3dbpm, w przeciągu kolejnych 10 lat, kluczową rolę w branży druku 3D z metalu mają odegrać dostawcy usług, zarówno w obszarze prototypowania pojedynczych elementów, jak i produkcji małoseryjnej. Najczęściej waga elementów produkowanych za pomocą druku 3D z metali mieści się w zakresie od 0 do 3 kg. 

Pełny raport można nabyć na stronie 3dpbm.
Źródło: materiały prasowe 3D Printing Media Network

Patrycja Gwiazda
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in Druk 3D