Akcjonariusze Nano Dimension zagłosowali na dorocznym walnym zgromadzeniu spółki za ponownym wyborem dyrektorów i nie przyjęli propozycji głównego udziałowca – Murchinson, który dążył do ich usunięcia oraz zastąpienia innymi („niezależnymi”) kandydatami.

Dyrektor generalny firmy – Yoav Stern, zapowiadał że ustąpi ze stanowiska Prezesa Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem, lecz w najnowszym komunikacie spółki nadal jest określany jako jej Prezes. Zagroził także, że zrezygnuje ze stanowiska dyrektora generalnego, jeśli wybrany zostanie którykolwiek z dyrektorów nominowanych przez Murchinsona.

Głosowanie akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Nano odbyło się po wielomiesięcznym sporze pomiędzy władzami Nano Dimension, a największym akcjonariuszem firmy – Murchinsonem. Murchinson ponownie zgłosił swoje zastrzeżenia do aktualnego zarządu spółki i stwierdził, że aby zmaksymalizować jej wartość, konieczne są zmiany w managemencie. Wcześniej Nano Dimension podejmowało liczne próby przejęcia Stratasys, które zakończyło się niepowodzeniem. Od tego czasu firma przejęła brytyjską firmę programistyczną Additive Flow.

Po ogłoszeniu wyników głosowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, Stern skomentował: „Cieszymy się, że akcjonariusze wspierali dalszą pracę wszystkich dyrektorów Spółki. Cały Zarząd docenia zaufanie, jakim nasi akcjonariusze obdarzyli nasze przywództwo i strategię. Pozostajemy skupieni na maksymalizacji długoterminowej wartości poprzez realizację naszej zdyscyplinowanej strategii fuzji i przejęć, zapewniając jednocześnie silny wzrost organiczny dzięki naszym wiodącym wysiłkom w zakresie technologii i innowacji. Doceniamy dialog, który prowadziliśmy ze wszystkimi akcjonariuszami w trakcie tego procesu i nadal zobowiązujemy się do kontynuowania tego zaangażowania w przyszłości”.

Źródło: www.nano-di.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like