Łódzki Bionanopark, w ramach którego działa opisywana wielokrotnie na łamach Centrum Druku 3D Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych, rozpoczyna realizację innowacyjnego projektu medycznego, w ramach którego zostaną wykorzystane m.in. technologie przyrostowe. Projekt powstaje w ramach konsorcjum tworzonego przez Bionanopark, Pabianicką Fabrykę Narzędzi PAFANA S.A., Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Politechnikę Łódzką, która jest jego liderem.

Celem projektu jest opracowanie technologii projektowania i wytwarzania spersonalizowanych implantów ortopedycznych – implantów kości udowej. Pod pojęciem projektowania rozumiemy dopasowanie implantu do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta, sposobu jego mocowania oraz przeprowadzenie prac związanych z badaniami wytrzymałościowymi implantów i ich połączenia z tkanką kostną. Implanty będą powstawać przy zastosowaniu technik przyrostowych (drukarki 3D), ubytkowych (obrabiarki numeryczne CNC) oraz metod hybrydowych. Dodatkowo na etapie projektowania nastąpi dobór odpowiednich protez stawów kolanowych i stóp uwzględniających stan zdrowia i potrzeby pacjenta.

Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych, będąca częścią Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej Bionanoparku, jest jednym z pionierów wykorzystywania technologii druku 3D w medycynie w kraju. Od blisko 10 lat specjaliści pracowni projektują indywidualne implanty medyczne wykorzystując do tego skany 3D pacjentów pozyskane podczas tomografii komputerowej i wykonując je przy pomocy technik przyrostowych lub ubytkowych. Pracownia produkuje też indywidualne narzędzia i szablony chirurgiczne.

Od lipca 2017 r. Pracownia współpracuje także z holenderskim Ultimakerem, pełniąc funkcję jednego z ośrodków testowych dla aplikacji wykorzystywanych przez branżę medyczną.

Zakres prac w projekcie obejmuje proces projektowania implantów z wykorzystaniem programów do inżynierii odwrotnej, analizę projektów implantów metodą elementów skończonych (MES), dobór odpowiedniej techniki sterylizacji i jej walidację, oceną biozgodności, analizę mechanicznej wytrzymałości wyprodukowanych prototypów implantów oraz przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych i ich ocenę kliniczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego wartość to 6 mln PLN.

Źródło: www.bionanopark.pl

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like