3D Systems ogłosiło stworzenie w technologii druku 3D implantu czaszki dostosowanego do pacjenta, który został z powodzeniem wszczepiony podczas operacji przeprowadzonej w szpitalu uniwersyteckim w Bazylei w Szwajcarii. Pierwszym odbiorcą tego implantu czaszkowego był 46-letni pacjent, u którego w 2019 r. wystąpiły powikłania po udarze mózgu.

Kiedy pacjent trafił pod opiekę prof. Raphaela Guzmana, cierpiał na poważne dolegliwości, takie jak niewyraźne widzenie i bóle głowy. Wykorzystując najnowocześniejszą tomografię komputerową (CT), stworzono precyzyjny obraz czaszki pacjenta, który następnie posłużył do zamodelowania szytego na miarę implantu. Został on następnie wyprodukowany w szpitalnym laboratorium druku 3D przy użyciu drukarki 3D EXT 220 MED firmy 3D Systems.

Technologia ekstruzyjnego druku 3D rozwijana przez 3D Systems pozwala na łatwe w użyciu produkowanie trwałych, biokompatybilnych implantów przy użyciu materiału polieteroeteroketonowego (PEEK). Ponadto technologia umożliwia produkcję geometrii dostosowanych do potrzeb pacjenta w samym szpitalu, zapewniając ogromne korzyści zarówno chirurgom, jak i pacjentom. Innym przykładem wykorzystania technologii firmy jest Szpital Uniwersytecki w Salzburgu, który wydrukował indywidualnie dostosowany implant czaszkowy 55-letniemu mężczyźnie.

Biorąc pod uwagę dostępność zaawansowanych technologii, w nadchodzących latach oczekuje się wzrostu wykorzystania implantów czaszkowych drukowanych w technologii 3D. Raport Acumen Research and Consulting przewiduje, że do 2030 roku rynek implantów czaszkowych wzrośnie do 2,1 miliarda dolarów. Nie ma wątpliwości, że postęp w materiałach i metodach produkcji, takich jak druk 3D, umożliwi nowe rozwiązania, które przyspieszą rozwój tego segmentu rynku.

Źródło: www.3dsystems.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like