Niedawno publikowaliśmy informacje, że MTT Polska we współpracy z warszawską firmą Monkeyfab na potrzeby wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wydrukowało w 3D oryginalnych rozmiarów model autorki wystawy. Efekt był niesamowity, jednak jak się okazuje wykorzystanie technologii addytywnych do tworzenia zarówno instalacji artystycznych jak i interesujących ekspozycji muzealnych jest coraz częstszą praktyką.

Krakowska firma CadXpert, zajmująca się dystrybucją rozwiązań ze świata technologii 3D oraz świadczeniem usług druku przestrzennego, została zaangażowała się w projekt tworzenia makiet architektury chińskiej. Wykonane przez nich przeskalowane wydruki 3D budynków stały się częścią wystawy „Modernizm udomowiony. Współczesna architektura chińska”, która odbywała się od października 2017 do stycznia 2018 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha / Galeria Europa – Daleki Wschód.

Jak przyznają specjaliści CadXpert, cały projekt ze względu na stosunkowo krótki okres realizacji okazał się dla nich niemałym wyzwaniem. Zlecenie polegało na wytworzeniu w technologii addytywnej 18 makiet reprezentujących prace współczesnych chińskich biur architektonicznych. W sumie, na stworzenie 18 wydruków potrzebne było 510 godzin pracy 13 drukarek 3D, wytwarzających w technologii FDM – wykorzystano 16 kg filamentu PLA w kolorze białym.

Całość – od optymalizacji projektów pod kątem wytwarzania w technologii druku 3D aż do wytworzenia elementów makiet z wykorzystaniem drukarek 3D Makerbot Replicator (cztery urządzenia Replicator Z18, trzy  Replicator+ oraz farma drukarek 3D Replicator 2), post-processingu i ich złożenia zajęła łącznie kilkanaście dni. To wszystko przy jednoczesnym, terminowym oddawaniu innych zleceń.

Wierne oddanie detali w modelach (m.in. kratka elewacji)

Wydruki stworzone przez specjalistów CadXpert pozwoliło zwiedzającym na pełne zrozumienie przekazu twórców wystawy

Technologia FDM z powodzeniem znajduje zastosowanie w architekturze, stając się  szybką i dokładną metodą tworzenia wiernych makiet architektonicznych. Jak mówi Krzysztof Ingarden, pomysłodawca i kurator wystawy, niniejsza wystawa pozwala na dostrzeżenie architektonicznych problemów i propozycji ich rozwiązywania w sposób na tyle interesujący, by zostały one w Polsce zauważone i stały się inspirującym przykładem nowoczesnej i eksperymentalnej architektury chińskiej, świadomej swojego miejsca we współczesnym świecie, jak również swojego dziedzictwa.

Źródło: cadxpert.com.pl

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like